Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » 1 List do Koryntian » Rozdział 10
«  1 List do Koryntian 9 1 List do Koryntian 10 1 List do Koryntian 11  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Bo nie chcę, bracia, abyście nie mieli wiedzieć, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i że wszyscy przeszli przez morze. [2] »I wszyscy w Mojżeszu, obłoku i morzu byli ochrzczeni. [3] »I wszyscy pożywali ten sam pokarm duchowy, [4] »i wszyscy pili ten sam napój duchowy, bo pili z opoki duchowej, która im towarzyszyła, a opoką był Chrystus. [5] »Ale w większości z nich nie upodobał sobie Bóg, bo ciała ich zaścieliły pustynię. [6] »Zdarzenia te stały się wyobrażeniem dla nas, abyśmy nie pożądali złego, jak oni pożądali. [7] »I abyście się nie stali bałwochwalcami jak niektórzy z nich, jak napisane jest: Zasiadł lud, by jeść i pić, i powstawszy zaczęli się bawić. [8] »Nie dopuszczajmy się rozpusty, jak niektórzy z nich rozpusty się dopuścili i legło ich dnia jednego dwadzieścia trzy tysiące. [9] »Nie kuśmy Pana, jak niektórzy z nich kusili i poginęli od wężów. [10] »Ani nie narzekajcie, jak niektórzy z nich narzekali i zginęli z ręki niszczyciela. [11] »A to wszystko działo się jako wyobrażenie rzeczy przyszłych i napisane jest ku przestrodze dla nas, którzy żyjemy w tych czasach ostatecznych. [12] »Przeto kto mniema, że stoi, niech uważa, aby nie upadł. [13] »Pokusa nachodząca was, nie jest nad wasze ludzkie siły, Bóg wszakże jest wierny i nie dopuści kusić was ponad wasze siły, ale razem z pokusą da też i wyjście, abyście ją przetrzymać mogli. [14] »Dlatego też, najmilsi moi, uciekajcie od bałwochwalstwa. [15] »Przemawiam jak do rozumnych, wy sami rozsądźcie, co mówię. [16] »Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest uczestnictwem we krwi Chrystusowej? A chleb, który łamiemy, czyż nie jest uczestnictwem w ciele Chrystusowym? [17] »Bo wielu nas jest jednym chlebem i jednym ciałem; wszyscy bowiem jednego chleba uczestnikami jesteśmy. [18] »Patrzcie na Izraela według ciała, czy ci, którzy pożywają z ofiar, nie są uczestnikami ołtarza? [19] »Cóż więc? Czy mówię, żeby rzecz ofiarowana bożkom miała coś znaczyć? Albo, żeby bożek był czymś? [20] »Ale co poganie ofiarują, czartom ofiarują, a nie Bogu. A nie chcę, abyście byli wspólnikami czartów. Nie możecie pić kielicha Pańskiego i kielicha czartowskiego; [21] »nie możecie być uczestnikami stołu Pańskiego i stołu czartowskiego. [22] »Czyż mamy do gniewu pobudzać Pana? Czy jesteśmy mocniejsi od niego? Wszystko wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. [23] »Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje. [24] »Niech nikt nie szuka własnej korzyści, lecz dobra bliźniego. [25] »Wszystko, co sprzedają w jatce, jedzcie, o nic nie pytając dla spokoju sumienia. [26] »Pańska bowiem jest ziemia i napełnienie jej. [27] »Jeżeli kto z pogan zaprasza was i zechcecie pójść, jedzcie wszystko, co wam podadzą, o nic nie pytając dla spokoju sumienia. [28] »A gdyby kto powiedział: „To było złożone w ofierze”, nie jedzcie – ze względu na tego, który ostrzegł i na spokój sumienia. [29] »A sumienia, powiadam, nie własnego, ale cudzego, czemuż bowiem cudze sumienie miałoby osądzać moją wolność? [30] »Jeżeli ja spożywam z dziękczynieniem, czemu mi urągać mają za to, za co ja dzięki czynię? [31] »Czy więc jecie, czy pijecie, czy co innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. [32] »Nie dawajcie zgorszenia ani Żydom, ani Grekom, ani Kościołowi Bożemu, [33] »jak i ja wszystkim we wszystkim staram się dogodzić, nie szukając, co jest pożyteczne dla mnie, ale co dla wielu, aby byli zbawieni. 
«  1 List do Koryntian 9 1 List do Koryntian 10 1 List do Koryntian 11  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl