Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » 1 List do Koryntian » Rozdział 9
«  1 List do Koryntian 8 1 List do Koryntian 9 1 List do Koryntian 10  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Czy nie jestem wolny? Nie jestemże Apostołem? Czyż Jezusa Pana naszego nie widziałem? A wy, czy nie jesteście dziełem moim w Panu? [2] »Jeśli dla innych nie jestem Apostołem, wszakże dla was jestem, bo wy jesteście pieczęcią apostolstwa mojego w Panu. [3] »Oto obrona moja wobec tych, którzy mię nagabują. [4] »Czyż nam nie wolno jeść i pić? [5] »Czyż nie mamy prawa prowadzić z sobą niewiasty, siostry, jak inni Apostołowie i bracia Pańscy, i Kefas? [6] »Czy tylko mnie i Barnabie nie wolno nie pracować? [7] »Kto kiedy żołnierską służbę pełni własnym kosztem? Kto sadzi winnicę, a owocu jej nie pożywa? [8] »Kto pasie trzodę, a mlekiem trzody się nie żywi? [9] »Czy mówię to tylko po ludzku? Czyż i Prawo tego nie powiada? Napisane jest przecież w Prawie Mojżeszowym: Nie będziesz związywał pyska wołowi młócącemu. Czy Bóg się troszczy o woły? [10] »Czy też tylko ze względu na nas to powiada? Dla nas bowiem jest napisane, że oracz winien orać w nadziei, a młócący młócić w nadziei, że będzie w plonach uczestniczył. [11] »Skorośmy wam dobra duchowe posiali, cóż wielkiego, gdybyśmy w żniwie waszych dóbr doczesnych mieli swój udział? [12] »Jeżeli inni mają udział we władzy waszej, dlaczego raczej nie my? Aleśmy z prawa tego nie korzystali, lecz znosimy wszystko, byle żadnej przeszkody nie stawiać Ewangelii Chrystusowej. [13] »Czyż nie wiecie, że ci, którzy święte obrzędy sprawują, ze świątyni się żywią, a którzy przy ołtarzu służą, z ołtarza otrzymują swą cząstkę? [14] »Tak i Pan postanowił, aby ci, którzy głoszą Ewangelię, z Ewangelii żyli. [15] »Ja jednak z żadnej z tych rzeczy nie korzystałem. A i tego nie piszę, aby mi się co dostało, bo wolę umrzeć, niż utracić to, co jest moją chlubą. [16] »Bo głoszenie Ewangelii nie jest mi powodem do chwały, zmusza mnie do tego konieczność i biada mi, gdybym Ewangelii nie głosił. [17] »Jeśli bowiem czynię to z własnej woli, mam zapłatę, a jeśli zmuszony, to wypełniam zlecone mi szafarstwo. [18] »Jakaż jest więc nagroda moja? Oto ta, że głosząc Ewangelię, czynię to darmo, abym nie nadużywał prawa mego w Ewangelii. [19] »Będąc bowiem wolnym od wszystkiego, stałem się niewolnikiem wszystkich, abym ich więcej pozyskał. [20] »I stałem się jakby Żydem dla Żydów, abym Żydów pozyskał. [21] »Dla tych, którzy są pod Zakonem, jakbym i ja był pod Zakonem (chociaż pod Zakonem nie byłem), abym tych, którzy są pod Zakonem, pozyskał. Dla tych, którzy byli bez Zakonu (stałem się), jakbym był bez Zakonu (chociaż bez Zakonu Bożego nie byłem, alem był pod Zakonem Chrystusowym), abym pozyskał tych, którzy byli bez Zakonu. [22] »Dla słabych stałem się (jakoby) słabym, abym słabych pozyskał. Stałem się wszystkim dla wszystkich, aby wszystkich zbawić. [23] »A wszystko czynię dla Ewangelii, abym się stał jej uczestnikiem. [24] »Czyż nie wiecie, że z tych, którzy biegną w zawody, choć wszyscy biegną, jeden tylko otrzymuje nagrodę? Tak biegnijcie, abyście otrzymali. [25] »A każdy, kto staje do zawodów, od wszystkiego się powstrzymuje: oni, aby otrzymać wieniec znikomy, a my – trwały. [26] »Ja więc tak biegnę, nie jakby na oślep; tak walczę, nie jakby wiatr uderzał, [27] »ale karcę moje ciało i do posłuchu przymuszam, abym nauczając innych sam nie był odrzucony. 
«  1 List do Koryntian 8 1 List do Koryntian 9 1 List do Koryntian 10  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl