Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » 1 List do Koryntian » Rozdział 11
«  1 List do Koryntian 10 1 List do Koryntian 11 1 List do Koryntian 12  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja Chrystusa. [2] »A chwalę was, bracia, że we wszystkim pamiętacie o mnie i trzymacie się moich pouczeń, jak wam podałem. [3] »A chcę, abyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, a głową niewiasty mężczyzna, głową zaś Chrystusa – Bóg. [4] »Każdy mężczyzna, który się modli albo prorokuje z nakrytą głową, hańbi głowę swoją. [5] »A każda niewiasta, która się modli albo prorokuje z głową odkrytą, hańbi głowę swoją, bo to jest to samo, jak gdyby była ogoloną. [6] »Jeśli bowiem niewiasta nie nakrywa głowy, niech się ostrzyże, a skoro wstydzi się być ostrzyżoną lub ogoloną, niech się okrywa. [7] »Mężczyzna nie powinien swojej głowy nakrywać, gdyż jest wyobrażeniem i chwałą Boga, niewiasta zaś jest chwałą mężczyzny. [8] »Bo nie mężczyzna jest z niewiasty, ale niewiasta z mężczyzny. [9] »Mężczyzna bowiem nie był stworzony dla niewiasty, ale niewiasta dla mężczyzny. [10] »Dlatego niewiasta ma mieć na głowie znak poddania ze względu na aniołów. [11] »Wszelako ani mężczyzna bez niewiasty, ani niewiasta bez mężczyzny w Panu. [12] »Bo jak niewiasta jest z mężczyzny, tak mężczyzna przez niewiastę, a wszystko z Boga. [13] »Osądźcież sami, czy przystoi niewieście bez nakrycia modlić się do Boga. [14] »Czyż sama natura nie poucza was, że byłoby wstydem dla mężczyzny, gdyby zapuszczał włosy? [15] »Lecz gdy niewiasta włosy zapuszcza, służy to jej chwale, dlatego że włosy są jej za przykrycie dane. [16] »Ale gdyby ktoś miał ochotę spierać się (o to), to my nie mamy takiego obyczaju ani też kościoły Boże. [17] »A nakazując to, nie chwalę was, bo nie na lepsze, ale na gorsze się zbieracie. [18] »Przede wszystkim więc słyszę, że gdy się zbieracie w kościele, prowadzicie między sobą spory i po części wierzę temu. [19] »Bo i rozdwojenia wśród was być muszą, aby się okazało, którzy spośród was są wypróbowani. [20] »Gdy się więc wespół schodzicie, nie jest to już pożywanie Wieczerzy Pańskiej. [21] »Każdy bowiem swoją wieczerzę już uprzednio spożywa i tak jeden jest głodny, a drugi nietrzeźwy. [22] »Czyż domów nie macie do jedzenia i picia? A może okazujecie wzgardę Kościołowi Bożemu i upokarzacie tych, którzy nic nie mają? Cóż wam powiem? Czy pochwalę was? Za to nie chwalę. [23] »Ja bowiem otrzymałem od Pana, co też wam podałem, że Pan Jezus tej nocy, w której był wydany, wziął chleb, [24] »i dzięki uczyniwszy, łamał i rzekł To jest ciało moje za was (wydane) to czyńcie na moją pamiątkę. [25] »Także i kielich, po wieczerzy, mówiąc Ten kielich jest nowym testamentem we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. [26] »Ilekroć bowiem ten chleb pożywać, a kielich pić będziecie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż on sam przybędzie. [27] »Tak więc, ktokolwiek by pożywał ten chleb albo pił kielich Pański niegodnie, winien będzie ciała i krwi Pańskiej. [28] »Niechże więc doświadcza człowiek samego siebie, a tak niech pożywa chleba tego i z kielicha pije. [29] »Bo kto pożywa i pije nie bacząc na ciało Pańskie, potępienie dla siebie pożywa i pije. [30] »Dlatego między wami wielu chorych i słabych, i wielu pomarło. [31] »Gdybyśmy zaś sami siebie badali, nie bylibyśmy sądzeni. [32] »Lecz gdy jesteśmy sądzeni, karanie odbieramy od Pana, abyśmy wraz ze światem potępieni nie byli. [33] »Przeto, bracia moi, kiedy się zbieracie na ucztę, czekajcie jedni na drugich. [34] »Jeśli kto głodny, niech je w domu, abyście się na potępienie nie schodzili. A inne rzeczy zarządzę, gdy przybędę. 
«  1 List do Koryntian 10 1 List do Koryntian 11 1 List do Koryntian 12  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl