Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » Apokalipsa Jana » Rozdział 8
«  Apokalipsa Jana 7 Apokalipsa Jana 8 Apokalipsa Jana 9  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A kiedy otworzył siódmą pieczęć, stało się milczenie w niebie, jakoby przez pół godziny. [2] »I ujrzałem siedmiu Aniołów, jak stanęli przed obliczem Bożym, i rozdano im siedem trąb. [3] »I nadszedł inny Anioł i stanął przy ołtarzu mając kadzielnicę złotą. Dano mu wiele kadzidła, aby (je) ofiarował wraz z modlitwami wszystkich świętych na złotym ołtarzu, który jest przed tronem. [4] »A dym kadzidła wraz z modlitwami świętych, uniósł się z ręki Anioła przed Boga. [5] »I wziął Anioł kadzielnicę, a napełniwszy ją ogniem z ołtarza rzucił na ziemię. I odezwały się gromy i głosy, błyskawice i trzęsienie ziemi. [6] »A siedmiu Aniołów, którzy mieli siedem trąb, przygotowało się, aby zatrąbić. [7] »I zatrąbił pierwszy, a zjawił się grad i ogień, zmieszane z krwią; i zostały zrzucone na ziemię. A trzecia część ziemi zgorzała i trzecia część drzew spłonęła, a wszystka zieleń zniszczała. [8] »I zatrąbił Anioł drugi, a jakby wielka góra ziejąca ogniem została wrzucona w morze. [9] »I trzecia część morza zamieniła się w krew, i zginęła trzecia część stworzeń morskich, które miały w sobie życie, a trzecia część okrętów uległa zniszczeniu. [10] »I zatrąbił Anioł trzeci, a spadła z nieba gwiazda wielka, gorejąca jak pochodnia, i upadła na trzecią część rzek i na źródła wód. [11] »A nazwa owej gwiazdy: Piołun. I zamieniła się trzecia część wód w piołun, a wielu ludzi pomarło od wód, bo stały się gorzkie. [12] »I zatrąbił Anioł czwarty i porażona została trzecia część słońca i trzecia część księżyca, i trzecia część gwiazd, tak że zaćmiła się trzecia ich część, a dzień stracił trzecią część swej jasności, podobnie jak i noc. [13] »I zobaczyłem i usłyszałem, jak orzeł leciał przez środek nieba i wołał głosem donośnym: Biada, biada, biada mieszkańcom ziemi, gdy zabrzmią głosy innych trąb, owych trzech Aniołów, którzy (jeszcze) zatrąbić mają. 
«  Apokalipsa Jana 7 Apokalipsa Jana 8 Apokalipsa Jana 9  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl