«  3 List Jana 1 List Judy 1 Apokalipsa Jana 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Juda, sługa Jezusa Chrystusa, a brat Jakuba, tym, którzy są w Bogu Ojcu umiłowani, a zachowani i wezwani dla Jezusa Chrystusa: [2] »miłosierdzie, pokój i miłość niech wam będą udzielone w obfitości. [3] »Umiłowani! Pragnąc usilnie napisać wam o wspólnym naszym zbawieniu, uznałem za konieczne wysłać do was ten list z upomnieniem, abyście staczali bój o wiarę, raz na zawsze przekazaną świętym. [4] »Wkradli się bowiem (między was) niektórzy ludzie niegodziwi (od dawna już wyznaczeni do tego zgubnego dzieła), łaskę Boga naszego obracający w rozpustę i wypierający się Jezusa Chrystusa, jedynego Władcy i Pana naszego. [5] »A chciałbym wam przypomnieć, skoro wszystkiego raz już się dowiedzieliście, że Pan, wybawiwszy lud z ziemi egipskiej, zgubił następnie tych, którzy nie uwierzyli. [6] »Aniołów zaś, którzy nie zachowali swego pierwszeństwa, ale porzucili miejsce swego przebywania, związanych wiekuistymi pętami zatrzymał w ciemności do wielkiego dnia sądu. [7] »Tak też Sodoma i Gomora oraz miasta okoliczne oddane takiej samej rozpuście, idąc za pożądliwością cudzego ciała stały się przykładem cierpienia kary ognia wiekuistego. [8] »Podobnie teraz i ci, żyjąc wśród urojeń, plugawią ciało, znieważają władzę, bluźnią dostojeństwu. [9] »Gdy Michał Archanioł toczył z szatanem bój, walcząc o ciało Mojżesza, nie śmiał rzucić na niego wyroku potępienia ale rzekł: Niech Pan cię zgromi. [10] »Ci wszakże bluźnią wszystkiemu, czego nie znają, a cokolwiek z natury, jak bezrozumne zwierzęta pojmują, używają do swego zepsucia. [11] »Biada im, bo weszli na drogę Kaina i za zapłatą oddali się błędowi Balaama, a w buncie Korego zginęli. [12] »Są to zakały na ucztach waszych, współbiesiadujący bez lęku, samych siebie pasący, obłoki bezwodne niesione przez wiatry, drzewa późnej jesieni bez owoców, dwakroć uschłe, wykorzenione. [13] »(Są to) rozhukane bałwany morskie, pieniące się hańbą swoją, zbłąkane gwiazdy, dla których ciemność najgłębsza zachowana jest na wieki. [14] »O nich to prorokował siódmy po Adamie Henoch, mówiąc: Oto nadszedł Pan z tysiącami świętych swoich, [15] »aby rozpocząć sąd przeciw wszystkim i osądzić wszystkich bezbożników za wszystkie czyny ich bezbożności, których się haniebnie dopuścili, i za wszystkie słowa zażarte, które przeciw Niemu wypowiadali niezbożni grzesznicy. [16] »Są to ludzie narzekający i żalący się, a schlebiający pożądliwościom swoim. Usta ich wypełnione są szumnymi słowami, a dla korzyści podziwiają innych. [17] »Ale wy, umiłowani, wspomnijcie na słowa wypowiedziane przez Apostołów Pana naszego Jezusa Chrystusa. [18] »Przecież mówili wam, że w ostateczne dni nadejdą szydercy postępujący niezbożnie według pożądliwości swoich. [19] »Oni to samych siebie wyróżniają jako zmysłowych, a Ducha nie mają. [20] »Wy jednak, umiłowani, w oparciu o podwaliny najświętszej wiary waszej, modląc się w Duchu Świętym, [21] »wytrwajcie w miłości Boga, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa na żywot wieczny. [22] »Jednym, co się odłączają, udzielajcie upomnienia, a innych ratujcie, uwalniając z ognia. [23] »Nad innymi znowu litujcie się z lękiem, mając odrazę nawet do ich tuniki zbrudzonej przez ciało. [24] »A Temu, który ma moc zachować was bez grzechu i stawić przed tronem swej chwały nieskalanych, radosnych, [25] »jedynemu Bogu, Zbawicielowi naszemu, przez Jezusa Chrystusa Pana naszego, chwała i wielmożność, władza i moc przed wiekami, teraz i po wszystkie wieki. Amen. 
«  3 List Jana 1 List Judy 1 Apokalipsa Jana 1  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl