Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » 3 List Jana » Rozdział 1
«  2 List Jana 1 3 List Jana 1 List Judy 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Starszy do Gajusa najmilszego, którego prawdziwie miłuję. [2] »Umiłowany! Modlę się, aby ci się we wszystkim dobrze powodziło i aby stan twego zdrowia był tak dobry jak stan twojej duszy. [3] »Albowiem uradowałem się wielce, gdy przybyli bracia i dali świadectwo o prawdzie twojej według tego, jak zgodnie z prawdą postępujesz. [4] »Większej nad tę pociechę nie mam, jak kiedy słyszę, że dzieci moje postępują zgodnie z prawdą. [5] »Umiłowany! Postępujesz wiernie we wszystkim, cokolwiek czynisz dla braci, zwłaszcza dla podróżujących, [6] »którzy wobec Kościoła zaświadczyli o miłości twojej. Dobrze uczynisz, jeśli po Bożemu zaopatrzysz ich na drogę. [7] »Bo dla imienia (Jego) wyruszyli na wędrówkę, nic nie przyjmując od pogan. [8] »My przeto winniśmy takich przyjmować, abyśmy byli ich współuczestnikami w pracy dla prawdy. [9] »Napisałem też do Kościoła, ale Diotrefes, ten który lubi przewodzić wśród nich, nie przyjmuje nas. [10] »Dlatego, jeżeli kiedy przybędę, wypomnę mu jego uczynki i złośliwe oczernianie nas. A jakby mu jeszcze tego nie było dosyć, i sam nie przyjmuje braci, i tym zabrania, którzy chcieliby przyjmować, usuwając ich z Kościoła. [11] »Umiłowany! Nie naśladuj tego, co złe, ale to, co dobre. Kto dobrze czyni, z Boga jest, a kto źle czyni, nie widział Boga. [12] »Demetriuszowi wszyscy, i nawet sama prawda, świadectwo wydają, a i my też świadectwo dajemy, i wiesz, że świadectwo nasze jest prawdziwe. [13] »Wiele miałbym ci pisać, ale nie chcę pisać ci atramentem i piórem. [14] »(1:14) Bo mam nadzieję, że wkrótce cię zobaczę i bezpośrednio mówić będziemy. (1:15) Pokój z tobą! Pozdrawiają cię przyjaciele. Pozdrów przyjaciół, każdego z osobna. 
«  2 List Jana 1 3 List Jana 1 List Judy 1  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl