Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » Apokalipsa Jana » Rozdział 1
«  List Judy 1 Apokalipsa Jana 1 Apokalipsa Jana 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazał sługom swoim to, co ma się stać niebawem, i które (Jezus) oznajmił przez poselstwo swego anioła słudze swemu Janowi. [2] »On to dał świadectwo słowu Bożemu i świadczy o Jezusie Chrystusie, o wszystkim, co widział. [3] »Błogosławiony, który odczytuje słowa tego proroctwa, oraz wszyscy, którzy słuchają i strzegą tego, co w nim napisane: albowiem czas jest bliski. [4] »Jan do siedmiu kościołów w Azji. Łaska wam i pokój od tego, który jest, i który był, i który nadejdzie, i od siedmiu duchów, stojących przed tronem jego. [5] »I od Jezusa Chrystusa – on jest świadkiem wiernym, pierworodnym spośród umarłych i władcą królów ziemskich. Jemu, który nas miłuje, który przez krew swoją wyzwolił nas z grzechów naszych [6] »i uczynił nas królestwem i kapłanami dla Boga i Ojca swego: jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. [7] »Oto nadchodzi wśród obłoków i ujrzy go wszelkie oko i ci, którzy go przebodli. I będą się uskarżać na niego wszystkie plemiona ziemi. Tak. Amen. [8] »Jam jest Alfa i Omega – mówi Pan Bóg – ten, który jest, i który był, i który przyjdzie, Władca Wszechrzeczy. [9] »Ja, Jan, brat wasz i współuczestnik w ucisku, w królestwie i w trwaniu przy Jezusie, byłem na wyspie, którą zowią Patmos, dla słowa Bożego i dla świadectwa Jezusa. [10] »Doznałem zachwycenia w duchu w dzień Pański i usłyszałem za sobą głos wielki, jak gdyby trąby głoszącej: [11] »Co widzisz, napisz w księdze i poślij siedmiu kościołom: Efezowi, Smyrnie, Pergamowi, Tiatyrze, Sardom, Filadelfii i Laodycei. [12] »I obróciłem się, by zobaczyć, co to za głos, który mówił do mnie. [13] »A obróciwszy się ujrzałem siedem złotych świeczników, a w środku pomiędzy tymi świecznikami kogoś podobnego do Syna Człowieczego, obleczonego w długą do stóp szatę i przewiązanego na piersi pasem złotym. [14] »A głowa jego i włosy były lśniące, jak wełna biała, jak śnieg, a oczy jego, jak płomień ognia. [15] »Stopy jego podobne do chalkolibanu, jakby rozżarzone w piecu, a głos jego, jak szum wielu wód. [16] »I trzymał w swej prawicy siedem gwiazd, a miecz ostry, obosieczny, wychodził z ust jego, a oblicze jego jak słońce jaśniejące w swym blasku. [17] »(1:17a) I kiedy go ujrzałem, padłem mu do stóp jak martwy. A on położył na mnie prawicę swoją mówiąc: Nie lękaj się! Jam jest Pierwszy i Ostatni [18] »(1:17b) i żywy. (1:18) Byłem umarły, a oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. [19] »Napisz tedy, co widziałeś i co jest, i co dziać się będzie później. [20] »(Opisz) tajemnicę siedmiu gwiazd, które widziałeś w mojej prawicy i siedmiu świeczników złotych. Siedem gwiazd, to Aniołowie siedmiu kościołów, a siedem świeczników, to siedem kościołów. 
«  List Judy 1 Apokalipsa Jana 1 Apokalipsa Jana 2  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl