Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » 1 List Piotra » Rozdział 4
«  1 List Piotra 3 1 List Piotra 4 1 List Piotra 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Ponieważ Chrystus cierpiał na ciele, i wy uzbrójcie się tą samą myślą, bo kto ucierpiał na ciele, zaniechał grzechu, [2] »aby resztę czasu żyć w ciele już nie dla pożądliwości ludzkich, ale według woli Bożej. [3] »Bo dosyć już było przedtem czasu na nasycenie pogańskich pragnień dla tych, którzy poddawali się wyuzdaniu, pożądliwościom, nadużywaniu wina, ucztując, pijąc bez miary i oddając się zdrożnej czci bóstw pogańskich. [4] »Zdumiewają się oni i bluźnią, że nie pogrążacie się z nimi w bezmiarze rozpusty. [5] »Lecz będą oni odpowiadać przed tym, który ma niebawem sądzić żywych i umarłych. [6] »Dlatego bowiem i umarłym głoszona była Ewangelia, aby osądzeni wprawdzie według ludzi w ciele, według Boga żyli w duchu. [7] »Lecz zbliżył się już kres wszystkiego. Trzeźwymi się stańcie i czuwajcie w modlitwach. [8] »A nade wszystko miejcie miłość żarliwą jedni ku drugim, bo miłość osłania mnóstwo grzechów. [9] »Jedni dla drugich bądźcie gościnni bez szemrania. [10] »Tak jak każdy otrzymał łaskę, tak niech usługuje jeden drugiemu na wzór dobrych szafarzy rozlicznej łaski Bożej. [11] »Kto przemawia, niech wygłasza słowa Boże, kto posługuje, niech czyni to z przekonania, którego udziela Bóg, aby we wszystkim Bóg był uwielbiony przez Jezusa Chrystusa, któremu chwała i panowanie na wieki wieków. Amen. [12] »Umiłowani, nie dziwcie się pożodze, która spada na was dla doświadczenia, jak gdyby coś niezwykłego was spotkało. [13] »Ale, będąc uczestnikami cierpień Chrystusa, radujcie się, abyście i wtedy, gdy objawi się chwała jego, radowali się z weselem. [14] »Jeżeli was znieważają dla imienia Chrystusowego, błogosławieni jesteście, bo Duch chwały i Duch Boży na was spoczywa. [15] »Nikt bowiem z was nie powinien cierpieć jako morderca, złodziej, złoczyńca, albo taki, co do cudzych spraw się wtrąca. [16] »Jeżeli zaś (cierpi) jako chrześcijanin, niech się nie wstydzi, ale raczej niech chwali Boga w imię swojej wiary. [17] »Bo nadszedł czas, aby sąd rozpoczął się od domu Bożego. A jeśli najpierw na nas, jakiż koniec tych, którzy nie wierzą Bożej Ewangelii? [18] »Bo jeżeli sprawiedliwy z trudnością może się zbawić, bezbożnik i grzesznik jakże się ostoją? [19] »Przeto i ci, którzy cierpią według woli Bożej, niech przez dobre uczynki wiernemu Stworzycielowi polecają dusze swoje. 
«  1 List Piotra 3 1 List Piotra 4 1 List Piotra 5  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl