Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » 1 List Piotra » Rozdział 3
«  1 List Piotra 2 1 List Piotra 3 1 List Piotra 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Podobnie i niewiasty (niech będą) poddane mężom swoim, aby nawet ci, którzy nie wierzą słowu (Ewangelii), pozyskani byli bez słowa, [2] »patrząc na pełne uległości i czyste postępowanie wasze. [3] »Niech się nie zdobią przez wyszukane zaplatanie włosów, ani przez strojne szaty czy obwieszanie się złotem, [4] »raczej należy przystrajać człowieka wewnętrznego w nieskazitelność spokoju i łagodność ducha, co jest bogactwem przed obliczem Bożym. [5] »Tak bowiem niegdyś przyozdabiały się i święte niewiasty pokładające nadzieję w Bogu, a poddane swoim mężom. [6] »Tak Sara posłuszna była Abrahamowi, nazywając go Panem, a wy stajecie się jej córkami, czyniąc dobrze i nie ulegając żadnemu przymusowi. [7] »Podobnie i mężowie w rozumnym współżyciu ze słabszą naturą niewieścią, okazujcie im cześć jako współdziedziczącym łaskę żywota, aby nic nie przeszkadzało waszym modlitwom. [8] »Wreszcie (bądźcie) wszyscy jednomyślni, współczujący, miłujący braci, miłosierni, pokorni, [9] »nie oddając złem za złe, ani złorzeczeniem za złorzeczenie, lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż na to wezwani jesteście, abyście błogosławieństwo w dziedzictwie otrzymali. [10] »Albowiem, kto chce miłować żywot i ujrzeć dni szczęśliwe, niech pohamuje język od złego, a usta od słów zdrady. [11] »Niech stroni od złego, a niech czyni dobrze, niech szuka pokoju i niech za nim zdąża. [12] »Gdyż oczy Pańskie nad sprawiedliwymi, a uszy jego ku prośbom ich. Lecz oblicze Pańskie przeciw dopuszczającym się zła. [13] »I któż wam zaszkodzi, jeżeli gorliwie o dobro zabiegać będziecie? [14] »Ale gdybyście nawet i cierpieli dla sprawiedliwości błogosławieni jesteście. A gróźb nie lękajcie się ani nie poddawajcie się trwodze, [15] »lecz Pana Chrystusa święćcie w sercach waszych, gotowi zawsze do zadośćuczynienia każdemu, który domaga się od was wyjaśnień w sprawie nadziei, którą żyjecie. [16] »Z lękiem wszakże i skromnie zachowujcie czyste sumienie, ażebyście zawstydzili tych, co uwłaczają waszemu dobremu postępowaniu w Chrystusie. [17] »Bo lepiej jest cierpieć dobrze czyniąc (jeżeli taka jest wola Boża), niż czynić źle. [18] »Gdyż i Chrystus umarł raz jeden za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, by was przywieść do Boga; poniósł wprawdzie śmierć cielesną, ale ożywiony duchem, [19] »nawet do tych duchów, które przebywały w więzieniu, udał się głosić naukę. [20] »Niegdyś były to duchy niewierne, gdy za czasów Noego, przy budowie Arki, w której zaledwie osiem osób ocalało przez wodę, nadużywały cierpliwości Bożej. [21] »Ta woda i was dzisiaj zbawia przez chrzest, którego była zapowiedzią, nie przez pozbycie się cielesnego brudu, ale przez prośbę do Boga o czyste sumienie, skierowaną przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. [22] »Zasiadł on na prawicy Bożej, wstąpiwszy na niebiosa i poddawszy pod swoje rozkazy aniołów, moce i potęgi. 
«  1 List Piotra 2 1 List Piotra 3 1 List Piotra 4  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl