Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » 1 List Piotra » Rozdział 5
«  1 List Piotra 4 1 List Piotra 5 2 List Piotra 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Starszych przeto, którzy są wśród was, proszę ja, także starszy i świadek męki Chrystusowej oraz uczestnik tej chwały, która ma się objawić. [2] »Paście trzodę Bożą, która jest przy was, czuwając nad nią nie z musu, ale ochoczo dla Boga: ze szczerej chęci, a nie dla niegodziwego zysku. [3] »Ani też jako panujący nad powierzoną wam społecznością, ale jako wzór dla owczarni. [4] »A kiedy się zjawi książę pasterzy, otrzymacie niewiędnący wieniec chwały. [5] »Podobnie i młodzi, bądźcie poddani starszym. A wszyscy okazujcie pokorę jedni drugim, bo Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. [6] »Uniżcie się tedy pod możną ręką Bożą, aby was wywyższył we właściwym czasie, [7] »złożywszy na niego wszelkie wasze troski, bo on ma pieczę o was. [8] »Trzeźwymi bądźcie, czuwajcie! Przeciwnik wasz, szatan, krąży jak ryczący lew, szukając, kogo by pożarł. [9] »Opierajcie mu się umocnieni w wierze, wiedząc, że te same utrapienia spotykają waszych braci na świecie. [10] »A Bóg wszelkiej łaski, który wezwał was do wiecznej chwały swojej w Chrystusie, po krótkim utrapieniu udoskonali (was), utwierdzi, umocni, ugruntuje. [11] »Jemu panowanie na wieki wieków. Amen. [12] »Napisałem wam, jak sądzę, pokrótce przez Sylwana wiernego brata zachęcając was i zapewniając, że to jest prawdziwa łaska Boża, w której trwacie. [13] »Pozdrawia was (kościół) w Babilonie, wybrany razem z wami, i Marek, syn mój. [14] »Pozdrówcie jedni drugich pocałunkiem miłości. Pokój wam wszystkim, którzy jesteście w Chrystusie. 
«  1 List Piotra 4 1 List Piotra 5 2 List Piotra 1  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl