Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » 1 List Piotra » Rozdział 2
«  1 List Piotra 1 1 List Piotra 2 1 List Piotra 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Usunąwszy tedy wszelką złość oraz wszelki podstęp, obłudę, zazdrość oraz wszystkie obmowy, [2] »jako dopiero narodzone niemowlęta pożądacie czystego, duchowego mleka, abyście przez nie rośli dla zbawienia. [3] »O ile tylko doświadczyliście, że dobry jest Pan. [4] »Zbliżając się do niego, będącego żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale wybranym i cenionym przez Boga, [5] »i wy sami – niby żywe kamienie – wznosicie się jak budowla, wchodząc w skład domu duchowego dla sprawowania świętego kapłaństwa, dla składania duchowych ofiar miłych Bogu przez Jezusa Chrystusa. [6] »Bo powiedziane jest w Piśmie: Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, a kto weń uwierzy, zawiedziony nie będzie. [7] »Wam tedy wierzącym chwała, dla niewierzących zaś: kamień, który odrzucili budujący, ten stał się głowicą węgła. [8] »I kamieniem obrazy i opoką zgorszenia (dla tych), którzy zrażają się słowem, nie wierząc temu, do czego przeznaczeni zostali. [9] »Wy jednak jesteście rodzajem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście głosili potęgę tego, który z ciemności wezwał was do swego przedziwnego światła. [10] »Wy, coście niegdyś nie byli ludem, a teraz ludem Bożym jesteście, coście nie dostąpili byli miłosierdzia, a teraz miłosierdzia doznali. [11] »Umiłowani, proszę was, abyście jako przychodnie i goście powstrzymywali się od pożądliwości cielesnych, walczących przeciw duszy. [12] »Zachowujcie się dostojnie obcując z poganami, aby za to, że was spotwarzają jak złoczyńców, kiedy przejrzą w dzień nawiedzenia, chwalili Boga, dzięki waszym dobrym uczynkom. [13] »Bądźcie poddani każdej ludzkiej władzy ze względu na Pana: czy to królowi jako najwyższemu zwierzchnikowi, [14] »czy namiestnikom jako posłanym przez niego dla ukarania złoczyńców, a na chwałę tych, co dobrze czynią. [15] »Bo taka jest wola Boża, abyście dobrymi uczynkami zamknęli usta głupocie ludzi nierozsądnych, [16] »jak wolni, ale nie tacy, którzy wolności używają na osłonę zła, lecz tak, jak słudzy Boga. [17] »Wszystkich szanujcie. Braci miłujcie. Boga się bójcie. Króla czcijcie. [18] »Domownicy (niech będą) poddani panom z należytą bojaźnią, nie tylko dobrym i skromnym, ale też i przykrym. [19] »Bo jest to łaską, jeżeli ktoś z myślą o Bogu znosi przykrości cierpiąc niesprawiedliwie. [20] »Bo jakaż w tym chwała, jeśli będziecie znosić policzkowanie za popełnione grzechy? Ale jeżeli dobrze czyniąc, cierpieć będziecie, znosząc to w cierpliwości, to będzie łaską u Boga. [21] »Na to przecież jesteście wezwani, bo i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w ślady jego. [22] »A on grzechu nie popełnił ani też zdrada nie postała w ustach jego. [23] »Kiedy mu złorzeczono, nie złorzeczył, kiedy cierpiał, nie wygrażał się, ale powierzał się temu, który sądzi sprawiedliwie. [24] »On sam w ciele swoim zaniósł grzechy nasze na krzyż, abyśmy umarli dla grzechów, żyli dla sprawiedliwości. Krwią ran jego zostaliście uleczeni. [25] »Błąkaliście się bowiem po bezdrożach jak owce, ale teraz powróciliście do pasterza i opiekuna dusz waszych. 
«  1 List Piotra 1 1 List Piotra 2 1 List Piotra 3  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl