Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » List Jakuba » Rozdział 5
«  List Jakuba 4 List Jakuba 5 1 List Piotra 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Bez ociągania się tedy, o bogacze, płaczcie, narzekając na nieszczęścia, które na was przyjdą. [2] »Bogactwa wasze zbutwiały, a mole zjadły wasze szaty. [3] »Rdza pokryła złoto i srebro wasze i rdza ich będzie wam na świadectwo, a ciała wasze pożre jak ogień. Nagromadziliście sobie skarbów na dni ostateczne! [4] »Oto woła zapłata robotników, co żęli wasze pola, którąście zatrzymali; a wołania żeńców doszły do uszu Pana Zastępów. [5] »Żyliście na ziemi wśród przepychu i rozkoszy, utuczyliście serca wasze w dzień zabicia. [6] »Potępiliście, zabiliście sprawiedliwego; a on nie sprzeciwia się wam. [7] »Bądźcie przeto cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pańskiego. Oto rolnik oczekuje cennego owocu ziemi, cierpliwie wypatrując aż spadnie wczesny i późniejszy deszcz. [8] »Cierpliwymi więc bądźcie i wy, i umocnijcie wasze serca, bo przyjście Pańskie już bliskie. [9] »Nie narzekajcie, bracia, jedni na drugich, aby nie spotkał was sąd. Już sędzia stanął u wrót. [10] »A za przykład bierzcie, bracia, utrapienia i cierpliwość Proroków, którzy przemawiali w imię Pańskie. [11] »Oto błogosławimy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o cierpliwości Hioba i widzieliście, jak Pan zakończył jego cierpienia, bo litościwy jest Pan i miłosierny. [12] »A nade wszystko, bracia moi, nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię, ani na nic innego, lecz niech wasze „tak” znaczy „tak”, a wasze „nie” – „nie”, abyście nie dostali się pod sąd. [13] »Ma kto z was utrapienie? Niech się modli. Pogodny jest? Niech śpiewa. [14] »Choruje kto między wami? Niech wezwie kapłanów Kościoła i niechaj się nad nim modlą, namaściwszy go olejem w imię Pańskie. [15] »A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i podźwignie go Pan, a gdyby był w grzechach, zostaną mu odpuszczone. [16] »Wyznawajcie więc sobie nawzajem grzechy wasze i módlcie się jedni za drugich, abyście zostali uleczeni. Wielką moc ma usilna prośba sprawiedliwego. [17] »Eliasz był człowiekiem tak samo czującym jak my, a modlił się żarliwie, aby nie było deszczu; i nie padał deszcz na ziemię przez trzy lata i sześć miesięcy. [18] »I znowu pomodlił się, a spadł z nieba deszcz i ziemia wydała swój owoc. [19] »Bracia moi, gdyby wśród was ktoś zboczył z drogi prawdy, a inny nawróciłby go, [20] »niech wie, że ten, kto nawraca grzesznika z błędnej drogi, zbawi duszę jego od śmierci i osłoni od mnóstwa grzechów. 
«  List Jakuba 4 List Jakuba 5 1 List Piotra 1  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl