Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » List Jakuba » Rozdział 4
«  List Jakuba 3 List Jakuba 4 List Jakuba 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Skądże walki, skądże waśnie między wami? Czyż nie z pożądliwości waszych, które walczą w członkach waszych? [2] »Pożądacie, a nie macie, zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć, kłócicie się i walczycie. Nie macie dlatego, że się nie domagacie; [3] »prosicie, a nie otrzymujecie, bo źle prosicie, zamierzając to, co otrzymacie, zużyć na korzyść pożądliwości waszych. [4] »Cudzołożnicy, czyż nie wiecie, że przyjaźń z tym światem to wrogość wobec Boga? Ktokolwiek więc chciałby być przyjacielem tego świata, staje się nieprzyjacielem Boga. [5] »Czyż sądzicie, że Pismo bez powodu mówi: Aż do zazdrości pożąda duch, którego (Bóg) w nas wszczepił? [6] »Ale większą jeszcze daje łaskę i dlatego mówi: Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. [7] »Poddajcie się więc Bogu, i przeciwstawiajcie się diabłu, a ucieknie od was. [8] »Przybliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Oczyśćcie ręce, grzesznicy, i wybielcie serca, obłudnicy! [9] »Biadajcie, smućcie się i płaczcie, śmiech wasz niech w smutek się obróci, a radość wasza w ból. [10] »Uniżcie się przed obliczem Pańskim, a wywyższy was. [11] »Nie uwłaczajcie, bracia, jeden drugiemu. Kto uwłacza bratu, albo kto sądzi swego brata, uwłacza Prawu i sądzi Prawo. A jeśli sądzisz Prawo, nie jesteś wykonawcą Prawa, lecz sędzią. [12] »Jeden jest Prawodawca i Sędzia, który może wybawić i zatracić. A ty, kto jesteś, że sądzisz bliźniego? [13] »A teraz wy, którzy mówicie: Dziś albo jutro pójdziemy do tego miasta, zabawimy tam rok, będziemy handlować i ciągnąć zyski, wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie. [14] »Czymże jest bowiem życie wasze? Jesteście parą, ukazującą się na chwilę i zaraz znikającą. [15] »Zamiast tego winniście mówić: „Jeżeli Pan zechce” oraz: „Jeżeli żyć będziemy, zrobimy to lub owo”. [16] »A teraz chełpicie się z zarozumiałości waszej. Niecna jest każda taka chełpliwość. [17] »Grzechu się dopuszcza ten, kto umie dobrze czynić, a nie czyni. 
«  List Jakuba 3 List Jakuba 4 List Jakuba 5  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl