Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » List do Hebrajczyków » Rozdział 10
«  List do Hebrajczyków 9 List do Hebrajczyków 10 List do Hebrajczyków 11  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Niosąc w sobie mglisty zarys dóbr przyszłych, a nie sam obraz rzeczy, Zakon nie może nigdy przywieść do celu tych, którzy przystępują co roku z tymi samymi ofiarami nieustannie składanymi. [2] »Bo czyż nie przestaliby ich składać, skoro ofiarnicy, raz oczyszczeni, nie poczuwaliby się w sumieniu do żadnego grzechu? [3] »Tymczasem corocznie wznawiano w nich wspomnienie grzechów. [4] »Niepodobna bowiem, aby krew wołów i kozłów mogła zgładzić grzechy. [5] »Toteż przychodząc na świat mówi: Nie chciałeś ofiary i daru, aleś mi troskliwie przysposobił ciało. [6] »W całopaleniach i (ofiarach) za grzech nie upodobałeś sobie. [7] »Wtedy rzekłem: Oto przybywam (jak napisano o mnie w zwoju księgi), abym wypełnił, o Boże, wolę twoją. [8] »Powiedziawszy wyżej: „Nie chciałeś ofiar i darów, i całopaleń, ani (ofiar) za grzech, ani też nie znajdowałeś w nich upodobania” – a są to ofiary składane według Prawa, –  [9] »potem oznajmia: „Oto przybyłem, aby wypełnić wolę twoją”. – Znosi (więc) pierwsze, aby ustanowić drugie. [10] »Mocą tej woli zostaliśmy uświęceni ofiarą ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. [11] »Bo, podczas gdy każdy kapłan staje codziennie do służby ołtarza, składając zwykle te same ofiary, które nie mogą nigdy zgładzić grzechu, [12] »ten, złożywszy jedyną ofiarę za grzechy, zasiadł już na zawsze na prawicy Bożej, [13] »oczekując, aż nieprzyjaciele jego legną jako podnóżek stóp jego. [14] »Albowiem poświęcając ich jedną ofiarą, doskonałymi uczynił na wieki. [15] »Stwierdza to nam i Duch Święty. [16] »Powiedział bowiem: Oto jest przymierze, które po onych dniach zawrę z nimi, mówi Pan: Prawami moimi wypełnię ich serca i na umysłach ich wypiszę je. [17] »A grzechów i nieprawości ich pamiętać już nie będę. [18] »A gdzie jest odpuszczenie grzechów, tam nie ma już za grzech ofiary. [19] »Mając tedy, bracia, przez krew Jezusa zapewnione wejście do świątyni, [20] »do której zapoczątkował on drogę nową i żywą przez zasłonę, tj. przez ciało swoje [21] »i (mając) tak wielkiego kapłana nad domem Bożym, [22] »przystąpmy (do niego) szczerym sercem, z pełną wiarą, obmywszy serce ze skaz sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. [23] »Trwajmy niezachwianie przy wyznaniu nadziei (bo wierny jest ten, który obiecał) [24] »i przypatrujmy się jedni drugim dla pobudzania siebie nawzajem do miłości i dobrych uczynków. [25] »Nie opuszczajmy wspólnych zebrań naszych, jak to niektórzy czynić zwykli, ale dodawajmy sobie otuchy tym bardziej, im lepiej widzicie, że zbliża się dzień. [26] »Bo dla rozmyślnie grzeszących, kiedy mają znajomość prawdy, już nie ma ofiary za grzech, [27] »ale straszne oczekiwanie sądu i potęga ognia, który pożre wrogów. [28] »Kto przekracza Prawo Mojżeszowe, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie świadectwa dwóch albo trzech. [29] »O ileż, myślicie, sroższą ściągnie na siebie karę, kto zdepcze Syna Bożego, skala krew przymierza, przez którą uświęcony był, i duchem łaski wzgardzi? [30] »Bo wiemy, kto powiedział: Moją jest pomsta i ja odpłacę oraz: Pan będzie sądził lud swój. [31] »Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. [32] »Przypomnijcie sobie dni dawniejsze, w których po swym oświeceniu przetrwaliście udręki w wielkiej walce, [33] »wtedy, kiedy byliście widowiskiem wskutek zniewag i udręk, i wtedy, gdy staliście się uczestnikami tych, co tego doświadczyli. [34] »Albowiem cierpieliście wspólnie z uwięzionymi i nawet zrabowanie własnego mienia przyjęliście z weselem, wiedząc, że posiadacie bogactwa lepsze i trwalsze. [35] »Nie traćcie więc otuchy waszej, która ma wielką zapłatę. [36] »Potrzeba wam tylko cierpliwości, abyście wypełniwszy wolę Bożą, dostąpili obietnicy. [37] »Bo już za chwilę, za chwilę niewielką przyjdzie, który ma nadejść, i nie będzie zwlekał. [38] »A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Lecz kto się cofnie, nie będzie się podobał duszy mojej. [39] »Ale nam obce jest trwożliwe cofanie się – na zgubę; naszą drogą jest wiara – dla ocalenia duszy. 
«  List do Hebrajczyków 9 List do Hebrajczyków 10 List do Hebrajczyków 11  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl