Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » List do Hebrajczyków » Rozdział 9
«  List do Hebrajczyków 8 List do Hebrajczyków 9 List do Hebrajczyków 10  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Miało wprawdzie i pierwsze (kapłaństwo) przepisy o służbie Bożej i ziemską świątynię. [2] »Był też zrobiony pierwszy przybytek, w którym był świecznik i stół, i chleby pokładne: To się nazywało miejscem Świętym. [3] »A za drugą zasłoną znajdował się przybytek inny, zwany Święte Świętych, [4] »mający złotą kadzielnicę i arkę przymierza całą powleczoną złotem. Była w niej złota urna zawierająca mannę i laska Aarona, która kiedyś rozkwitła, a także tablice przymierza. [5] »A nad nią znajdowali się Cherubini chwały, którzy ocieniali ubłagalnię, o czym teraz nie ma potrzeby mówić szczegółowo. [6] »A gdy to tak było urządzone, do pierwszego przybytku wchodzili zawsze kapłani sprawujący służbę Bożą. [7] »Do drugiego zaś jedynie arcykapłan, raz w roku, i to nie bez krwi, którą ofiaruje za swoje i ludu uchybienia. [8] »Przez to bowiem zaznaczał Duch Święty, że dopóki stoi przybytek pierwszy, droga do świętości nie została jeszcze otwarta. [9] »A było to podobieństwo do czasu obecnego, wyrażające, że dary i ofiary, które się składa, nie mogą uczynić doskonałym w sumieniu tego, kto pełni służbę Bożą, [10] »że są to tylko przepisy cielesne, dotyczące pokarmów, napojów i różnych obmyć, ustanowione do czasu odmiany. [11] »Ale Chrystus stał się arcykapłanem dóbr przyszłych, przez wyższy i doskonalszy, nie ręką uczyniony, tj. nie z tego świata, przybytek, [12] »i nie przez krew kozłów albo cielców, lecz przez własną krew wszedł raz na zawsze do miejsca Świętego dokonawszy wiecznego odkupienia. [13] »Jeżeli bowiem pokropienie krwią kozłów i wołów i posypanie popiołem z jałowicy poświęcało skalanych dla oczyszczenia ciała, [14] »jakże daleko więcej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego samego siebie bez skazy ofiarował Bogu, oczyści sumienie nasze od uczynków martwych, abyśmy służyli Bogu żyjącemu. [15] »I dlatego jest pośrednikiem nowego przymierza, żeby przez śmierć poniesioną dla odkupienia przestępstw popełnionych za przymierza pierwszego, wezwani posiedli obiecane im dziedzictwo wieczne. [16] »Bo gdzie jest testament, tam musi nastąpić śmierć tego, który go czyni. [17] »Testament bowiem nabiera mocy z chwilą śmierci, inaczej nie ma znaczenia, dopóki żyje ten, kto testament uczynił. [18] »Dlatego i pierwszy nie bez krwi był ustanowiony. [19] »Bo i Mojżesz, po oznajmieniu całemu ludowi wszystkich ustaw według Zakonu, wziął krew cielców i kozłów zmieszaną z wodą, wełnę szkarłatną i hyzop i pokropił tak samą księgę, jak i cały lud, [20] »mówiąc: Ta jest krew Testamentu, który Bóg wam zlecił. [21] »Podobnie skropił krwią i przybytek, i wszystkie naczynia posługi. [22] »I niemal wszystko według Prawa krwią się oczyszcza, a bez wylania krwi nie masz odpuszczenia. [23] »Skoro więc wizerunki rzeczy niebieskich w taki sposób bywały oczyszczane, to same rzeczy niebieskie potrzebowały ofiar nierównie lepszych. [24] »Chrystus bowiem nie wszedł do tej świątyni, zbudowanej rękoma i będącej tylko wizerunkiem (świątyni) prawdziwej, ale do samego nieba, aby wstawiać się za nami przed obliczem Boga. [25] »Nie wszedł też, ażeby wiele razy miał ofiarować samego siebie, jak arcykapłan, który raz w roku wchodzi do miejsca Świętego z krwią cudzą. [26] »Bo (gdyby tak było) musiałby niejednokrotnie cierpieć od początku świata. Ale on teraz, na końcu wieków, raz się ukazał dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. [27] »A jak ludziom postanowiono raz umrzeć, a potem sąd, [28] »tak i Chrystus raz jeden był ofiarowany, biorąc na swe barki grzechy wielu ludzi. Po raz wtóry ukaże się bez grzechu tym, którzy go oczekują dla zbawienia. 
«  List do Hebrajczyków 8 List do Hebrajczyków 9 List do Hebrajczyków 10  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl