Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » List do Tytusa » Rozdział 2
«  List do Tytusa 1 List do Tytusa 2 List do Tytusa 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Ale ty głoś, co jest zgodne ze zdrową nauką: [2] »ażeby starcy byli wstrzemięźliwi, dostojni, roztropni, nieugięci w wierze, miłości i cierpliwości. [3] »Podobnie starsze niewiasty, niech się tak noszą, jak przystoi świętym, nie szkalują, nie nadużywają wina, niech dają innym dobre rady, [4] »aby młodsze od siebie mogły nauczać roztropności, miłości do swoich mężów i dzieci, [5] »oraz tego, żeby były roztropne, czyste, gospodarne, zacne, mężom swym uległe, tak by nie bluźniono nauce Bożej. [6] »Młodzieńców także napominaj, aby byli rozsądni we wszystkim, [7] »a z samego siebie dawaj przykład dobrych uczynków, okazując w nauczaniu prawość i powagę, [8] »w swej mowie czystość i nienaganność, aby przeciwnik musiał się zawstydzić nie mogąc o nas powiedzieć nic złego. [9] »Słudzy niech będą panom swym poddani we wszystkim, niech starają się im podobać, nie sprzeciwiają się [10] »ani nie oszukują, ale we wszystkim okazują im nienaganną wierność, aby pod każdym względem byli chlubą dla nauki Boga, Zbawiciela naszego. [11] »Albowiem okazała się wszystkim ludziom zbawcza łaska Boża [12] »i poucza nas, byśmy wyrzekłszy się bezbożności i pragnień doczesnych, rozsądnie, sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie, [13] »w oczekiwaniu błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa. [14] »Wydał on samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i przygotować sobie na własność lud czysty, rozmiłowany w dobrych uczynkach. [15] »To mów i napominaj, o tym przekonywaj z całą powagą. Nie dopuszczaj, aby kto mógł lekceważyć ciebie. 
«  List do Tytusa 1 List do Tytusa 2 List do Tytusa 3  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl