Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » List do Tytusa » Rozdział 1
«  2 List do Tymoteusza 4 List do Tytusa 1 List do Tytusa 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Paweł, sługa Boży i Apostoł Jezusa Chrystusa dla wiary wybranych Bożych i dla poznania prawdy wiodącej do pobożności. [2] »(Apostoł) nadziei życia wiecznego, przed wiekami przyobiecanego przez nieomylnego Boga, [3] »który w swoim czasie objawił naukę swoją przez nauczanie, zwierzone mi z rozkazu Zbawiciela naszego, Boga: [4] »do Tytusa prawego syna we wspólnej wierze. Łaska i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa Zbawiciela naszego. [5] »Dlatego zostawiłem cię na Krecie, abyś usunął wszelki nieład, i po miastach ustanowił przełożonych, jak ci poleciłem. [6] »(Tych mianowicie), którzy są bez zarzutu, jednożeńcy, mający dzieci wyznające wiarę Chrystusową, nie pomawiane o rozwiązłość i nie krnąbrne. [7] »Biskup bowiem winien być nienaganny, jako włodarz Boży, nie pyszny, nie gniewliwy, nieskłonny do pijaństwa lub bicia, nie chciwy niegodziwego zysku, [8] »ale gościnny, rozmiłowany w dobrem, rozsądny, sprawiedliwy, świątobliwy, wstrzemięźliwy, [9] »w mowie trzymający się przyjętej nauki, ażeby opierając się na zdrowej nauce, mógł napominać i karcić opornych. [10] »Bo wielu jest nieposłusznych gadatliwych i zwodzicieli, zwłaszcza wśród Żydów –  [11] »tych należy skłonić do milczenia. Dla niegodziwego zysku wywracają oni całe domy, nauczając tak, jak nie należy. [12] »Powiedział jeden z nich, ich własny wieszcz: Kreteńczycy zawsze łgarze, złe bestie, brzuchy leniwe. [13] »Świadectwo to jest prawdziwe. Dlatego karć ich ostro, aby byli zdrowi w wierze, [14] »nie słuchali baśni żydowskich i nakazów ludzi, którzy odwracają się od prawdy. [15] »Dla czystych – wszystko czyste, a dla skalanych i pogan nic nie jest czyste, bo skalany jest ich umysł i sumienie. [16] »Utrzymują, że znają Boga, ale uczynkami swymi zapierają się tego, bo są wstrętni i oporni, niezdolni do żadnego dzieła dobrego. 
«  2 List do Tymoteusza 4 List do Tytusa 1 List do Tytusa 2  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl