Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » 2 List do Tymoteusza » Rozdział 4
«  2 List do Tymoteusza 3 2 List do Tymoteusza 4 List do Tytusa 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Zaklinam cię przed Bogiem i przed Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych, przez zjawienie się jego i przez jego królestwo –  [2] »głoś naukę, nalegaj w porę czy nie w porę, przekonywaj, karć, proś z największą cierpliwością w nauczaniu. [3] »Bo nadejdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swych pragnień zgromadzą sobie nauczycieli, [4] »a ciekawi tego, co miłe dla ich uszu, odwrócą słuch od prawdy i obrócą się ku baśniom. [5] »Ale ty bądź zawsze czujny, znoś wszystkie trudy, pilnuj obowiązku głosiciela Ewangelii, posługę swoją wypełniaj. [6] »Bo ja już się gotuję do przelania krwi mojej w ofierze i czas odejścia mego się zbliża. [7] »Toczyłem dobry bój, zawodu dokonałem, wiary dochowałem. [8] »Na ostatek odłożony jest dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi wręczy Pan, Sędzia sprawiedliwy w ów dzień, a nie tylko mnie, ale wszystkim tym, którzy z miłością czekają na przyjście jego. Spiesz się, abyś rychło przybył do mnie. [9] »Bo Demas mnie opuścił, umiłowawszy ten świat, i udał się do Tesaloniki, [10] »Krescens do Galacji, Tytus do Dalmacji. [11] »Jedynie Łukasz jest ze mną. Marka zabierz i przyprowadź z sobą, bo mi jest pożyteczny w posłudze. [12] »Tychika posłałem do Efezu. [13] »Płaszcz, który zostawiłem w Troadzie u Karpa, i księgi, zwłaszcza pergaminowe, przynieś ze sobą, kiedy przybędziesz. [14] »Mosiężnik Aleksander wiele mi złego wyrządził, odda mu Pan według jego uczynków, [15] »i ty się go wystrzegaj, bo bardzo się przeciwstawiał słowom naszym. [16] »W czasie pierwszej mej obrony nikogo przy mnie nie było, wszyscy bowiem mnie opuścili; niechaj to im nie będzie policzone. [17] »Ale stał przy mnie Pan i umocnił mnie, aby przeze mnie wypełniło się głoszenie (Ewangelii) i aby usłyszały je wszystkie narody. I byłem wybawiony z paszczęki lwiej. [18] »Wybawi mnie Pan ze wszystkiego złego i zachowa do Królestwa swego Niebieskiego. Jemu chwała na wieki wieków. Amen. [19] »Pozdrów Pryskę i Akwilę oraz dom Onezyfora. [20] »Erast pozostał w Koryncie, a Trofima zostawiłem w Milecie, chorego. [21] »Spiesz się, ażebyś przybył przed zimą. Pozdrawiają cię Eubulus i Pudens, Linus i Klaudia, i wszyscy bracia. [22] »Pan (niech będzie) z duchem twoim. Łaska (niech będzie) z wami. 
«  2 List do Tymoteusza 3 2 List do Tymoteusza 4 List do Tytusa 1  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl