Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » List do Tytusa » Rozdział 3
«  List do Tytusa 2 List do Tytusa 3 List do Filemona 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Przypominaj im, aby władzom i zwierzchnościom poddani, a rozkazowi ich posłuszni byli i do każdego dobrego uczynku gotowi. [2] »Aby nikogo nie lżyli, nie byli kłótliwi, ale ustępliwi i okazywali wszelką uprzejmość wszystkim ludziom. [3] »Bo i my byliśmy niegdyś bezrozumni, niewierni, błądzący, wszelakim pożądliwościom i rozkoszom oddani, żyliśmy w złości i w zazdrości, jedni drugim nienawistni i nienawidzący jedni drugich. [4] »Ale oto okazała się dobroć i łaskawość Boga, Zbawiciela naszego. [5] »Zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwych, które dokonaliśmy, ale z miłosierdzia swego przez obmycie odrodzenia i odnowienia w Duchu Świętym. [6] »Zesłał go nam obficie przez Jezusa Chrystusa Zbawiciela naszego, [7] »abyśmy, łaską jego usprawiedliwieni, stali się zgodnie z nadzieją dziedzicami żywota wiecznego. [8] »Niezawodna to nauka i chcę, abyś i ty to stwierdził, żeby ci, którzy uwierzyli w Boga, starali się przodować w dobrych uczynkach. Rzecz to dobra i dla ludzi pożyteczna. [9] »A bezrozumnych dociekań i genealogii, sporów i kłótni o Zakon wystrzegaj się, bo są bezużyteczne i próżne. [10] »Heretyka po pierwszym i drugim upomnieniu unikaj, [11] »skoro wiesz, że jest przewrotny i grzeszny, własnym swym sądem potępiony. [12] »Kiedy przyślę do ciebie Artemasa albo Tychika, spiesz, aby przybyć do mnie do Nikopolis, tam bowiem postanowiłem przezimować. [13] »Zenasa biegłego w prawie i Apolla wypraw naprzód i postaraj się, aby im na niczym nie zbywało. [14] »A niech się troszczą i nasi o dobre uczynki na konieczne potrzeby, aby nie byli bezużyteczni. [15] »Pozdrawiają cię wszyscy, którzy są ze mną. Pozdrów tych, którzy nas miłują w wierze. Łaska (niech będzie) z wami wszystkimi. 
«  List do Tytusa 2 List do Tytusa 3 List do Filemona 1  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl