Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » List do Kolosan » Rozdział 4
«  List do Kolosan 3 List do Kolosan 4 1 List do Tesaloniczan 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Panowie, oddawajcie sługom (waszym), co słuszne i sprawiedliwe wiedząc, że i wy macie Pana w niebiesiech. [2] »Nie ustawajcie w modlitwie, a bądźcie podczas niej czujni składając dziękczynienie. [3] »A módlcie się zarazem i za nas, aby Bóg otworzył nam wrota wymowy dla głoszenia tajemnicy Chrystusowej (dla której stałem się więźniem), [4] »ażebym ją głosił w sposób właściwy. [5] »Z tymi, którzy nie należą do nas, postępujcie zgodnie z zasadami mądrości, licząc na czas. [6] »Mowa wasza (niech będzie) zawsze uprzejma i zaprawiona solą, abyście wiedzieli, jak każdemu odpowiedzieć należy. [7] »O tym wszystkim, co mnie dotyczy, oznajmi wam Tychikus, najmilszy brat i wierny sługa, a współsługa w Panu. [8] »Właśnie dlatego posłałem go do was razem z Onezymem; najdroższym i wiernym bratem, pochodzącym spośród was, aby was powiadomił, co się dzieje z nami i  [9] »żeby pocieszył wasze serca. Oni opowiedzą wam wszystko, co się tutaj dzieje. [10] »Pozdrawia was Arystarch, współwięzień mój, i Marek, krewny Barnaby, którego już wam poleciłem. Gdyby przybył do was, przyjmijcie go. [11] »(Pozdrawia was) i Jezus zwany Justusem. Z Żydów są to jedyni pomocnicy moi w pracy około Królestwa Bożego, którzy stali się moją pociechą. [12] »Pozdrawia was Epafras, pochodzący spośród Was, sługa Chrystusa Jezusa, zawsze troskliwy o was w modlitwach, byście stali się doskonałymi i pełnymi wszelkiej woli Bożej. [13] »A świadczę o nim, że nie szczędzi trudu dla was i dla tych, którzy są w Laodycei i w Hierapolis. [14] »Pozdrawia was Łukasz, lekarz najmilszy, i Demas. [15] »Pozdrówcie braci z Laodycei oraz Nymfasa wraz z domowym jego kościołem. [16] »A gdy list ten u was odczytany będzie, postarajcie się, ażeby odczytany był także w kościele Laodycejczyków, a sami odczytajcie ten, który wysłany był do Laodycejczyków. [17] »Powiedzcie też Archippowi: Bacz, abyś wypełnił posługę, którą otrzymałeś w Panu. [18] »Pozdrowienie ręką moją. Pawłową. Pamiętajcie na więzy moje. Łaska (niech będzie) z wami. 
«  List do Kolosan 3 List do Kolosan 4 1 List do Tesaloniczan 1  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl