Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » List do Kolosan » Rozdział 3
«  List do Kolosan 2 List do Kolosan 3 List do Kolosan 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Skoro zatem powstaliście razem z Chrystusem, zdążajcie do tego, co jest w górze, gdzie i Chrystus zasiadł na prawicy Bożej. [2] »Myślcie o tym, co na szczytach, a nie co na ziemi. [3] »Umarliście przecież, a życie wasze ukryte jest z Chrystusem w Bogu. [4] »Gdy Chrystus, życie wasze, ukaże się, wówczas i wy ukażecie się razem z nim w chwale. [5] »Umartwiajcie tedy członki (wasze), które są ziemskie: rozpustę, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość będącą bałwochwalstwem. [6] »Bo za te rzeczy zbliża się gniew Boży na niewiernych synów. [7] »Niegdyś postępowaliście i wy podobnie, kiedy wśród nich żyliście. [8] »Ale teraz odrzućcie to wszystko: gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo i plugawą mowę z ust waszych. [9] »Nie kłamcie jedni wobec drugich, bo zwlekliście z siebie starego człowieka z jego uczynkami, [10] »a przyoblekliście się w nowego, który (wciąż) się odnawia ku doskonałemu poznaniu na wzór tego, który go stworzył. [11] »(W tym odnowieniu) nie masz Greka ni Żyda, obrzezanego czy nieobrzezanego, barbarzyńcy i Scyty, wolnego i niewolnika, ale wszystko i we wszystkim Chrystus. [12] »Przyobleczcież się tedy jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w tkliwe miłosierdzie, w dobroć, w pokorę, w łagodność i w cierpliwość. [13] »Znoście jedni drugich i wybaczajcie sobie, gdyby kto miał skargę przeciw komu: jak Pan przebaczył wam, tak i wy. [14] »A ponad to wszystko (miejcie) miłość, która jest węzłem doskonałości. [15] »A pokój Chrystusowy, do którego też wezwani zostaliście w jednym ciele, niech sprawuje rządy w sercach waszych; i bądźcie zawsze wdzięczni. [16] »Słowo Chrystusowe niech przebywa w was w nadmiarze, abyście z wszelką mądrością jedni drugich nauczali i krzepili przez psalmy, hymny i pieśni duchowe, w łasce śpiewając Bogu w sercach waszych. [17] »Wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub uczynku, wszystko w imię Pana Jezusa (czyńcie), dziękując przez niego Bogu Ojcu. [18] »Niewiasty, bądźcie poddane mężom, jak przystoi w Panu. [19] »Mężowie, miłujcie żony (wasze) i nie bądźcie przykrymi dla nich. [20] »Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, bo to się podoba w Panu. [21] »Ojcowie, nie rozdrażniajcie dzieci waszych, aby nie traciły ducha. [22] »Słudzy, bądźcie we wszystkim posłuszni panom ziemskim, służąc nie tylko pozornie, aby się ludziom podobać, ale szczerym sercem w bojaźni Bożej. [23] »Cokolwiek czynicie, z serca czyńcie jako Panu, a nie ludziom. [24] »Wiedząc, że od Pana otrzymacie zapłatę dziedzictwa, Panu Chrystusowi służcie. [25] »Bo kto krzywdzi, otrzyma zapłatę za to, że postępował niegodnie, a (tam) nie ma względu na osobę. 
«  List do Kolosan 2 List do Kolosan 3 List do Kolosan 4  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl