Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » 1 List do Tesaloniczan » Rozdział 1
«  List do Kolosan 4 1 List do Tesaloniczan 1 1 List do Tesaloniczan 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Paweł, Sylwan i Tymoteusz do kościoła Tesaloniczan w Bogu Ojcu i w Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój. [2] »Dzięki składamy Bogu zawsze za was wszystkich, wspominając was w modlitwach naszych [3] »i nieustannie przypominając przed Bogiem i Ojcem naszym o dziele waszej wiary, wysiłku miłości oraz wytrwaniu w nadziei Pana naszego Jezusa Chrystusa. [4] »A wiemy też, umiłowani przez Boga bracia, jak zostaliście wyróżnieni; [5] »Ewangelię bowiem oznajmiliśmy wam nie tylko słowem, ale też z mocą i z Duchem Świętym i z wielką pewnością. Sami to wiecie, jakimi byliśmy wśród was dla waszego dobra. [6] »Wy też staliście się naśladowcami naszymi i Pańskimi przyjąwszy naukę wśród wielu prześladowań z weselem Ducha Świętego, [7] »tak że staliście się wzorem dla wszystkich wiernych w Macedonii i w Achai. [8] »Od was bowiem rozszerzyło się słowo Pańskie nie tylko w Macedonii i w Achai, ale do wszystkich okolic dotarła wasza wiara w Boga, tak że nawet mówić o tym nie trzeba. [9] »Bo sami oni głoszą o nas, jakiego doznaliśmy u was przyjęcia i jakeście się nawrócili do Boga od bałwanów, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu [10] »i oczekiwać Syna jego z niebios, którego wzbudził z martwych, Jezusa, który nas ocala od nadchodzącego gniewu. 
«  List do Kolosan 4 1 List do Tesaloniczan 1 1 List do Tesaloniczan 2  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl