Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » List do Filipian » Rozdział 2
«  List do Filipian 1 List do Filipian 2 List do Filipian 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Jeśli jest tedy jakaś zachęta w Chrystusie, jakaś pociecha miłości, jakieś uczestnictwo duchowe lub serce współczujące, [2] »dopełnijcie mojej radości, abyście jedną byli ożywieni myślą i jednaką mając miłość, jednomyślnie na jedno się zgadzali. [3] »Nie wywołujcie waśni ani też nie czyńcie nic dla próżnej chwały, ale w pokorze niech jeden drugiego uznaje za wyższego od siebie. [4] »Niech każdy ma na uwadze nie (tylko) to, co się jemu należy, ale i to, co innym. [5] »To bowiem rozumiejcie wśród siebie, co i w Chrystusie Jezusie, [6] »który mając naturę Bożą i równość z Bogiem nie przywłaszczoną, nie strzegł jej zazdrośnie, [7] »ale wyniszczył samego siebie, przyjąwszy naturę sługi, stawszy się podobnym do ludzi, i dla swego sposobu życia uznany za człowieka. [8] »Uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, a była to śmierć krzyżowa. [9] »Dlatego też Bóg wywyższył go i nadał mu imię przewyższające wszelkie imię, [10] »aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano mieszkańców niebios, ziemi i podziemia, [11] »i żeby w każdym języku wyznawano, że Jezus Chrystus jest Panem w chwale Boga Ojca. [12] »Przeto najmilsi moi – jak byliście zawsze posłuszni – nie tylko w czasie mej obecności, ale daleko bardziej teraz, gdy jestem nieobecny, ze drżeniem i bojaźnią o zbawienie wasze się troszczcie. [13] »Albowiem Bóg jest tym, który w was wywołuje chęć i sprawia wykonanie według (swego) upodobania. [14] »Wykonujcie wszystko bez szemrania i roztrząsania, [15] »abyście byli nienaganni i szczerzy, abyście zostali synami Bożymi, bez skazy wśród złego i przewrotnego pokolenia. [16] »Jaśniejcie w nim jak gwiazdy nad światem, przechowując słowo żywota ku chwale mojej na dzień Chrystusowy, (na dowód), że nie na próżno biegłem w zawody i nie na próżno się trudziłem. [17] »Ale gdybym nawet i krew własną przelał na ofiarę i na posługę wiary waszej, cieszę się i raduję razem z wami. [18] »Podobnie i wy cieszcie się i radujcie ze mną. [19] »A mam nadzieję w Panu Jezusie, że wnet poślę do was Tymoteusza, abym i ja był dobrej myśli dowiedziawszy się, co się z wami dzieje. [20] »Nie mam bowiem nikogo, który by tak się ze mną zgadzał, a równie serdecznie troszczył o was. [21] »Bo wszyscy tylko swego szukają, nie tego, co jest Jezusa Chrystusa. [22] »A o tym, jak jest wypróbowany, dowiedzcie się choćby z tego, że jak syn ojcu służył mi w głoszeniu Ewangelii. [23] »Jego to właśnie mam nadzieję posłać, skoro tylko się dowiem, co będzie ze mną. [24] »A ufam w Panu, że i sam rychło (do was) przybędę. [25] »Uznałem za konieczne wysłać do was Epafrodyta, brata, pomocnika i towarzysza broni, a waszego wysłannika i sługę w mojej potrzebie. [26] »Tęsknił do was wszystkich i martwił się, że słyszeliście o jego chorobie. [27] »Bo też w rzeczy samej był już bliski śmierci, ale Bóg zlitował się nad nim, a nie tylko nad nim, ale i nade mną, aby mi do jednego smutku nie dodawać drugiego. [28] »Tym rychlej tedy posłałem go, abyście zobaczyli go znowu i uradowali się, a ja, żebym mniej doznał smutku. [29] »Przyjmijcie go przeto w Panu z całą radością i okazujcie cześć takim ludziom. [30] »Bo dla sprawy Chrystusowej bliski już był śmierci i przestał troszczyć się o swoje życie, byle tylko zastąpić was w usłudze, której nie mogliście wobec mnie dopełnić. 
«  List do Filipian 1 List do Filipian 2 List do Filipian 3  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl