Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » List do Filipian » Rozdział 1
«  List do Efezjan 6 List do Filipian 1 List do Filipian 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filippach z biskupami i diakonami. [2] »Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. [3] »Dzięki czynię Bogu mojemu, ilekroć was wspominam, [4] »zawsze we wszystkich modlitwach moich modląc się za was wszystkich z radością, [5] »za wasz współudział w Ewangelii od pierwszego dnia aż dotychczas. [6] »A ufam, że ten, który rozpoczął w was dobrą sprawę, dokona jej aż do dnia Chrystusa Jezusa. [7] »Jakże to jest słuszne, abym tak sądził o was, bo przecież noszę was w sercu, a wy wszyscy jesteście współuczestnikami radości mojej i w więzach moich, i w obronie, i w umacnianiu Ewangelii. [8] »Albowiem świadkiem mi jest Bóg, jak pragnę, abyście wszyscy byli w sercu Chrystusa Jezusa. [9] »A modlę się o to, aby miłość wasza pomnażała się nieustannie w umiejętności i we wszelkim zrozumieniu; [10] »abyście umieli rozeznać, co ważniejsze, a byli szczerzy i bez skazy na dzień Chrystusowy, [11] »napełnieni plonem sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa ku czci i chwale Bożej. [12] »A pragnę, bracia, abyście wiedzieli, że to, co się ze mną stało, wyszło raczej na korzyść Ewangelii, [13] »bo wieść o uwięzieniu moim głośna się stała dzięki Chrystusowi w całym pretorium i wszędzie indziej. [14] »Tak, że wielu z braci w Panu, ośmielonych więzami moimi z coraz większą odwagą bez bojaźni głosi słowo Boże. [15] »Niektórzy wprawdzie z zazdrości i w duchu zwady, ale inni z najlepszą wolą głoszą Chrystusa. [16] »Jedni z miłością, wiedząc, że jestem zdecydowany bronić Ewangelii, [17] »a inni nieszczerze i ze sprzeciwu sądząc, że przez to dodadzą ucisku moim więzom. [18] »Ale cóż z tego? Byleby tylko, dla formy czy w imię prawdy, Chrystus we wszelki sposób był głoszony: ja się z tego raduję i radować będę. [19] »Wiem przecież, że to mi pomoże do zbawienia za waszą modlitwą i przy pomocy ducha Jezusa Chrystusa. [20] »Zwłaszcza, że tego gorliwie pragnę i mam tę nadzieję, że w niczym nie zostanę zawstydzony, ale, jak zawsze, tak i teraz, nie ulęknę się i Chrystus uwielbiony będzie w moim ciele czy to przez życie, czy też przez śmierć. [21] »Bo dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć – zyskiem. [22] »A gdyby właśnie życie w ciele miało przynieść owoc mojej pracy, to sam nie wiem, co bym miał obrać. [23] »Z dwóch tedy stron jestem ściśniony, pragnę rozstać się z tym życiem, a być z Chrystusem, bo to daleko lepsze, [24] »ale i pozostać w ciele, bo to potrzebniejsze dla was. [25] »A to wiem na pewno, że pozostanę, a pozostanę dla was wszystkich, dla postępu waszego i radości z wiary, [26] »abyście się mogli wielce chlubić mną w Chrystusie Jezusie, kiedy znowu do was przybędę. [27] »Tylko sprawujcie się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej, abym wtedy, kiedy przybędę i zobaczę was, albo też z oddalenia usłyszę o was, że trwacie jednomyślni w jednym duchu walcząc o wiarę Ewangelii. [28] »A w niczym nie dajcie się zastraszyć przeciwnikom. Wiara, która dla nich jest znakiem zatracenia, dla was jest znakiem zbawienia, i to od Boga. [29] »Wam bowiem dane jest dla Chrystusa, abyście nie tylko w niego wierzyli, ale żebyście także dla niego cierpieli, [30] »tocząc tę samą walkę, którą we mnie widzieliście, a o której teraz słyszycie. 
«  List do Efezjan 6 List do Filipian 1 List do Filipian 2  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl