Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » List do Efezjan » Rozdział 6
«  List do Efezjan 5 List do Efezjan 6 List do Filipian 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom waszym w Panu, bo to jest rzecz słuszna. [2] »Czcij ojca twego i matkę – jest to pierwsze przykazanie z dołączeniem obietnicy: [3] »aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. [4] »A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci waszych, ale wychowujcie je w karności i w nauce Pańskiej. [5] »Słudzy, bądźcie posłuszni panom ziemskim z bojaźnią i z lękiem, w prostocie serca waszego, tak jak Chrystusowi, [6] »służąc nie tylko pozornie, aby się ludziom podobać, ale jak słudzy Chrystusowi, wolę Bożą wypełniając z serca. [7] »Służąc z dobrą wolą jako Panu a nie ludziom, [8] »wiedzcie, że każdy wolny czy niewolnik odbierze od Pana to dobro, które wypełnia. [9] »A wy panowie, czyńcie im to samo i gróźb zaniechajcie, wiedząc, że tak wy, jak i oni macie Pana w niebiesiech, który nie ma względu na osoby. [10] »Wreszcie umacniajcie się w Panu i w potężnej jego mocy. [11] »Przyobleczcie się w zbroję Bożą, byście mogli się ostać zasadzkom diabelskim. [12] »Albowiem prowadzimy walkę nie z krwią i z ciałem, ale przeciw księstwom i władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw złym duchom w przestworzach niebieskich. [13] »Przeto przyobleczcie się w zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w zły dzień, i wypełniwszy wszystko, ostać się. [14] »Bądźcie zatem w pogotowiu, przepasawszy biodra wasze prawdą i przyodziawszy pancerz sprawiedliwości, [15] »a nogi obuwszy w gotowość Ewangelii pokoju. [16] »We wszystkim trzymajcie się tarczy wiary, którą moglibyście zagasić wszystkie strzały ogniste złego (ducha). [17] »Przyodziejcie też przyłbicę zbawienia i weźcie miecz ducha (którym jest słowo Boże), [18] »a w każdej modlitwie i w prośbie zanosząc błaganie w duchu w każdym czasie. Dlatego czuwajcie z całą wytrwałością błagając za wszystkich świętych [19] »i za mnie, aby kiedy otworzę moje usta, dana mi była mowa do śmiałego głoszenia tajemnicy Ewangelii. [20] »Dla niej to poselstwo sprawuję w okowach, tak, żebym też o niej z odwagą mówił, jak należy. [21] »A żebyście i wy wiedzieli, co się ze mną dzieje i co czynię, o tym wszystkim powiadomi was Tychikus, najmilszy brat i sługa wierny w Panu. [22] »Posłałem go do was właśnie w tym celu, abyście się dowiedzieli, co się z nami dzieje i żeby pocieszył serca wasze. [23] »Pokój (niech będzie) braciom i miłość z wiarą od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. [24] »Łaska (niech będzie) ze wszystkimi, którzy miłują w nieskazitelności Pana naszego Jezusa Chrystusa. 
«  List do Efezjan 5 List do Efezjan 6 List do Filipian 1  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl