Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » List do Efezjan » Rozdział 5
«  List do Efezjan 4 List do Efezjan 5 List do Efezjan 6  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Bądźcież tedy naśladowcami Bożymi jako synowie najmilsi [2] »i postępujcie w miłości, bo i Chrystus umiłował was i wydał samego siebie za nas na dar i na ofiarę (łaskawie) przyjętą przez Boga. [3] »A rozpusta i wszelka nieczystość czy chciwość niech nie będą nawet wspominane między wami, jak przystoi świętym. [4] »Podobnie też i bezwstyd albo głupie mowy lub nieprzystojne żarty, jako nie należące do rzeczy, ale raczej składanie dziękczynienia. [5] »Bo o tym winniście być przekonani, że żaden cudzołożnik albo rozpustnik lub chciwiec (co jest bałwochwalstwem) nie ma dziedzictwa w Królestwie Chrystusowym i Bożym. [6] »Niech was nikt nie zwodzi próżnymi słowy, bo za to nadciąga gniew Boży na synów niedowiarstwa. [7] »Nie wchodźcie więc z nimi w uczestnictwo. [8] »Niegdyś bowiem byliście ciemnością, ale teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jak synowie światłości. [9] »Bo owoc światłości polega na wszelkiej dobroci, sprawiedliwości i prawdzie. [10] »Ćwiczcie się w tym, co miłe jest Bogu, [11] »i nie miejcie nic wspólnego z płonnymi dziełami ciemności; raczej je zwalczajcie. [12] »Bo wstyd nawet i mówić, co się u nich dzieje tajemnie. [13] »A wszystko, co się zwalcza, przez światło na jaw wychodzi, bo cokolwiek staje się jawnym, światłością jest. [14] »Dlatego powiedziane jest: Zbudź się, który śpisz, i powstań z martwych, a oświeci cię Chrystus. [15] »Baczcie tedy pilnie, abyście postępowali nie jak nieroztropni, [16] »ale jako mądrzy, wyzyskując czas, ponieważ złe są dni. [17] »Nie bądźcie więc nierozważni, ale rozumiejący, jaka jest wola Boża. [18] »A nie upijajcie się winem, co wiedzie do rozpusty, ale napełniajcie się Duchem [19] »wygłaszając psalmy, hymny i pieśni duchowe, nucąc i śpiewając w sercach waszych Panu. [20] »A dzięki czyńcie zawsze i za wszystko Bogu i Ojcu w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. [21] »Bądźcie ulegli jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. [22] »Niewiasty niech będą uległe mężom swym jak Panu, [23] »bo mąż jest głową żony, jak Chrystus jest głową Kościoła, ciała (swojego), którego jest Zbawicielem. [24] »A jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak też żony mężom swym we wszystkim (poddane być mają). [25] »Mężowie, miłujcie żony (wasze), jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, [26] »aby go uświęcić obmyciem wodą przez słowo. [27] »I zgotował sobie Kościół pełen chwały, nieskalany i bez zmazy, bez czegokolwiek, co by mu ujmę przynosiło, ale święty i niepokalany. [28] »Tak i mężowie mają miłować swoje żony, jak własne ciało. Kto miłuje żonę swoją, siebie samego miłuje. [29] »Nikt bowiem jeszcze nie miał w nienawiści ciała swego, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół, [30] »bo jesteśmy członkami ciała jego. [31] »Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się z żoną swoją: i będą dwoje jednym ciałem. [32] »Tajemnica to wielka jest, a ja mówię o Chrystusie i o Kościele. [33] »Ale i każdy z was niech miłuje żonę swoją jak siebie samego, a żona niech się boi męża swego. 
«  List do Efezjan 4 List do Efezjan 5 List do Efezjan 6  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl