Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » List do Filipian » Rozdział 3
«  List do Filipian 2 List do Filipian 3 List do Filipian 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »W końcu, bracia moi, weselcie się w Panu. Na powtarzanie wam tych samych rzeczy mnie nie szkoda trudu, a was to może umocnić. [2] »Strzeżcie się psów, baczcie na złych pracowników, miejcie na oku okaleczeńców. [3] »Bo prawdziwie wybrani jesteśmy my, którzy w duchu Bożym służymy i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładamy, [4] »chociaż ja mógłbym i co do ciała mieć ufność. Jeśli kto inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja. [5] »Bo pochodzę z rodu Izraela, z pokolenia Beniamina, zostałem obrzezany dnia ósmego. Hebrajczyk z Hebrajczyków, w wypełnianiu Zakonu – faryzeusz, [6] »w żarliwości – prześladowca Kościoła, a co do sprawiedliwości opartej na Zakonie – bez zarzutu. [7] »Ale to, co było dla mnie korzyścią, dla Chrystusa uznałem za stratę. [8] »I owszem, wszystko uznam za stratę wobec wzniosłego poznania Chrystusa Jezusa Pana mojego, dla którego porzuciłem wszystko i uznam za gnój, byle Chrystusa pozyskać. [9] »Oby znaleziono mnie w nim nie z tą moją sprawiedliwością, która jest z Zakonu, ale z tą, która płynie z wiary w Chrystusa, ze sprawiedliwością, która jest z Boga przez wiarę. [10] »(Ona to sprawi), że poznam jego samego i potęgę jego zmartwychwstania oraz uczestnictwo w cierpieniach jego przez upodobnienie do jego śmierci, [11] »aby w każdym wypadku dostąpić powstania z martwych. [12] »I to nie dlatego, jakobym to już osiągnął albo już stał się doskonałym, ale biegnę za tym, aby jakoś uchwycić to, w co sam zostałem uchwycony przez Chrystusa Jezusa. [13] »Bracia, nie sądzę, abym to już uchwycił. Ale o jednym jestem przekonany, że zapominając o wszystkim, co jest poza mną, [14] »zdążam ku temu, co jest przede mną, biegnę do celu, do nagrody z nieba, którą jest Boże wezwanie w Chrystusie Jezusie. [15] »Wszyscy przeto, którzy jesteśmy doskonali, tak to rozumiejmy, a jeżeli o czym inaczej myślicie, i to Bóg wam wyjaśni. [16] »Wszakże w tym, cośmy już osiągnęli, postępujmy według jednakowej zasady. [17] »Naśladowcami moimi bądźcie, bracia i zapatrujcie się na tych, którzy tak postępują, jak tego w nas wzór macie. [18] »Bo wielu, o których często wam mówiłem (a i teraz ze łzami mówię), postępuje tak, jak nieprzyjaciele krzyża Chrystusowego: [19] »ich celem jest zguba, ich bogiem jest brzuch, a chwałą – ubieganie się o rzeczy ziemskie w upodleniu. [20] »Ale co do nas, to my przebywamy w niebiesiech, skąd też oczekujemy Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa, [21] »który przemieni ciało naszego uniżenia i upodobni je do ciała chwały swojej tą mocą, którą też może poddać sobie wszystko. 
«  List do Filipian 2 List do Filipian 3 List do Filipian 4  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl