Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » 2 List do Koryntian » Rozdział 3
«  2 List do Koryntian 2 2 List do Koryntian 3 2 List do Koryntian 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Czy poczynamy znowu zalecać samych siebie? Albo czy potrzebujemy (jak niektórzy) listów polecających do was lub od was? [2] »Listem naszym jesteście wy sami i to napisanym na sercach naszych, a znanym i czytanym przez wszystkich ludzi. [3] »Jawną jest rzeczą, że jesteście listem Chrystusowym przez naszą posługę, a napisanym nie atramentem, lecz Duchem Boga żywego: nie na tablicach kamiennych, ale na żywych tablicach serca. [4] »Taką ufność ku Bogu mamy przez Chrystusa. [5] »Nie jakobyśmy byli zdolni pomyśleć co sami z siebie, jako z siebie, ale zdolność nasza jest z Boga. [6] »On też uzdolnił nas, abyśmy się stali sługami nowego Przymierza, nie litery, ale Ducha: bo litera zabija, a Duch ożywia. [7] »A jeśli posługa śmierci, wyryta literami na kamieniach, była w takiej chwale, że synowie Izraela nie mogli patrzeć na twarz Mojżeszową, z powodu jasności jego oblicza, która zniknąć miała, [8] »jeszcze bardziej będzie w chwale posługa Ducha. [9] »Albowiem jeśli chwałą jest posługa potępienia, daleko bardziej będzie w chwałę obfitować posługa sprawiedliwości. [10] »Bowiem co tam jaśniało chwałą, nie było jeszcze uwielbione w porównaniu z tą chwałą najwyższą. [11] »Bo jeśli to, co niknie, jest w chwale, daleko bardziej jest w chwale to, co trwa. [12] »Mając tedy taką nadzieję, śmiało sobie poczynamy, [13] »a nie jak Mojżesz, który zasłaniał swe oblicze, aby synowie Izraela nie patrzyli na kres tego, co miało przeminąć. [14] »Ale stępiały ich umysły. I aż po dzień dziesiejszy ta sama zasłona przy czytaniu Starego Testamentu pozostała nie odkryta (bo się ona odsłania w Chrystusie) [15] »i aż po dzień dzisiejszy przy czytaniu Mojżesza zasłona ta spoczywa na ich sercu. [16] »Ale gdy serce ich nawróci się do Pana, zasłona będzie zdjęta. [17] »A Pan jest Duchem, i gdzie Duch Pański tam wolność. [18] »A my wszyscy z odkrytą twarzą patrzymy, niby w zwierciadle, na chwałę Pańską i przemieniamy się w tenże obraz, z jasności w jasność jakby od Pana, (który jest) Duchem. 
«  2 List do Koryntian 2 2 List do Koryntian 3 2 List do Koryntian 4  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl