Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » 2 List do Koryntian » Rozdział 2
«  2 List do Koryntian 1 2 List do Koryntian 2 2 List do Koryntian 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A postanowiłem to samemu sobie, aby po raz drugi nie przybywać do was w zasmuceniu. [2] »Bo, gdy ja was zasmucam, któż mnie rozweseli, jeżeli nie ten, którego smucę? [3] »A to wam napisałem, abym kiedy przybędę, nie doznał smutku od tych, od których raczej powinienem doznać radości: mam nadzieję, co do was wszystkich, że radość moja jest was wszystkich radością. [4] »A pisałem do was w wielkim utrapieniu i ucisku serca wśród wielu łez, nie aby was zasmucić, ale byście poznali, jak wielką miłość mam ku wam. [5] »Jeśli jednak stał się ktoś przyczyną smutku, to mnie zasmucił, ale po części – aby (go) zbytnio nie obwiniać – i was wszystkich. [6] »Niech mu wystarczy to upomnienie, jakie otrzymał od wielu, [7] »tak że raczej powinniście mu darować i pocieszyć, aby nie pogrążył się w smutku bez miary. [8] »Dlatego proszę was, abyście rozstrzygnęli jego sprawę kierując się miłością. [9] »To sprawiło, że napisałem do was, aby was doświadczyć, czy we wszystkim posłuszni jesteście. [10] »A jeśli komu cokolwiek wybaczyliście, wybaczam i ja, albowiem i ja, jeślim komu cokolwiek darował, to darowałem dla was w obliczu Chrystusa: [11] »ażeby szatan nie zdobył nad nami przewagi, bo znane nam są jego zamysły. [12] »A gdym przybył do Troady dla głoszenia Ewangelii Chrystusowej, chociaż wrota otwarły się przede mną w Panu, [13] »nie miałem spokoju dla mego ducha, dlatego żem nie zastał Tytusa, brata mojego. Pożegnawszy się więc z nimi, wyruszyłem do Macedonii. [14] »A dzięki niech będą Bogu, który daje nam zawsze zwycięstwo w Chrystusie i woń poznania siebie wszędzie przez nas objawia, [15] »bo jesteśmy Bogu miłą wonią Chrystusową wśród tych, którzy dostępują zbawienia, i tych, którzy giną. [16] »Dla jednych wprawdzie wonią śmierci – na śmierć, a dla drugich wonią życia – na życie. A do tego któż jest sposobny? [17] »Bo nie jesteśmy fałszerzami słowa Bożego, jak wielu innych, ale w szczerości, jak z Boga i przed Bogiem mówimy w Chrystusie. 
«  2 List do Koryntian 1 2 List do Koryntian 2 2 List do Koryntian 3  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl