Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » 2 List do Koryntian » Rozdział 4
«  2 List do Koryntian 3 2 List do Koryntian 4 2 List do Koryntian 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Dlatego mając ten urząd posługi z okazanego nam miłosierdzia, nie ustajemy w pracy, [2] »ale odrzucamy skrytą nieprzystojność nie postępując przebiegle ani też nie fałszując słowa Bożego, lecz okazaniem prawdy zalecając samych siebie przed Bogiem sumieniu wszystkich ludzi. [3] »A jeżeli nawet Ewangelia nasza jest zakryta, zakryta jest dla tych, którzy idą na zgubę: [4] »mianowicie dla niewiernych, którym bóg tego świata zaślepił umysł, aby nie zajaśniał dla nich blask dobrej nowiny o chwale Chrystusa, będącego obrazem Boga. [5] »Bo głosimy nie samych siebie, ale Chrystusa Jezusa Pana, a siebie uważamy za sługi wasze przez Jezusa. [6] »Bóg bowiem, który rozkazał, aby z ciemności zabłysła światłość, sam oświecił serca nasze, abyśmy zajaśnieli blaskiem poznania jasności Bożej w obliczu Chrystusa (Jezusa). [7] »A skarb ten mamy w naczyniach glinianych, aby ta najwyższa moc była od Boga, a nie z nas. [8] »We wszystkim ucisk cierpimy, lecz nie upadamy na duchu, jesteśmy w biedzie, lecz nie rozpaczamy, [9] »znosimy prześladowanie, lecz nie jesteśmy opuszczeni, rzucają nas o ziemię, lecz nie giniemy. [10] »Zawsze umartwienie Jezusa w ciele naszym nosimy, aby i życie Jezusowe przejawiało się w ciałach naszych. [11] »Bo my, którzy żyjemy, wciąż wydawani jesteśmy na śmierć dla Jezusa, aby i życie Jezusa przejawiło się w naszym śmiertelnym ciele. [12] »Tak więc w nas dzieło swe sprawuje śmierć, a w was życie. [13] »A że mamy tego samego ducha wiary, jak napisane jest: Uwierzyłem i dlatego przemówiłem, wierzymy i my i dlatego mówimy, [14] »przeświadczeni, że ten, który wzbudził Pana Jezusa z martwych, wzbudzi i nas z Jezusem i razem z wami przed sobą stawi. [15] »Wszystko bowiem dla was, ażeby łaska obfitując przez dziękczynienie wielu, tym więcej chwale Bożej służyła. [16] »Dlatego nie ustajemy w pracy. I chociaż niszczeje w nas człowiek zewnętrzny, jednak ten, który wewnątrz jest, odnawia się z dniem każdym. [17] »Dzisiejsze bowiem utrapienie nasze, lekkie i przemijające, sprawuje w nas chwałę wiekuistą wagi niezmiernej. [18] »Jesteśmy bowiem zapatrzeni nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne: to bowiem, co widzimy, doczesne jest, a czego nie widzimy – wieczne. 
«  2 List do Koryntian 3 2 List do Koryntian 4 2 List do Koryntian 5  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl