Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » List do Rzymian » Rozdział 13
«  List do Rzymian 12 List do Rzymian 13 List do Rzymian 14  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Każdy niechaj będzie poddany władzom wyższym. Nie masz bowiem władzy tylko pod zwierzchnictwem Boga, a te, które są, od Boga są ustanowione. [2] »Przeto kto sprzeciwia się władzy, sprzeciwia się postanowieniu Bożemu. A kto się sprzeciwia, sam na siebie ściąga potępienie, [3] »przełożeni bowiem nie są na postrach uczynkowi dobremu, ale złemu. A nie chcesz obawiać się przełożonego? Czyń dobrze, a będziesz u niego we czci. [4] »Jest bowiem dla ciebie sługą Bożym ku dobremu. Gdybyś jednak źle czynił, lękaj się, nie bez powodu bowiem miecz nosi: wszak jest sługą Bożym i mścicielem zagniewanym na tego, który źle czyni. [5] »Przeto trzeba być posłusznym, nie tylko z obawy kary, ale też w sumieniu. [6] »Dlatego też i podatki płacicie, bo (przełożeni) są sługami Bożymi, gorliwie pilnującymi swej służby. [7] »Oddawajcie każdemu, coście powinni: komu podatek – podatek; komu cło – cło; komu uległość – uległość; komu cześć – cześć. [8] »Nikomu nic nie bądźcie dłużni, chyba tylko miłość wzajemną, kto bowiem bliźniego miłuje, Zakon wypełnił. [9] »Albowiem: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszelkie inne przykazanie zawiera się w tym słowie: Będziesz miłował bliźniego twego jako siebie samego. [10] »Miłość bliźniego złego nie wyrządza, a pełnią Zakonu jest miłość. [11] »A znając czas wiecie, że pora nam już powstać ze snu. Teraz bowiem bliższe jest nasze zbawienie niż wówczas, gdyśmy uwierzyli. [12] »Noc już daleko się posunęła i przybliżył się dzień. Odrzućmyż więc uczynki ciemności i przywdziejmy zbroję światła. [13] »Jako w świetle dnia postępujmy z godnością, nie w ucztach i pijaństwie, nie w rozpuście i rozwiązłości, nie w zwadzie i zazdrości. [14] »Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa, a nie ulegajcie staraniom o ciało i jego pożądliwości. 
«  List do Rzymian 12 List do Rzymian 13 List do Rzymian 14  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl