Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » List do Rzymian » Rozdział 12
«  List do Rzymian 11 List do Rzymian 12 List do Rzymian 13  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Proszę was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała wasze na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, na duchową służbę waszą. [2] »A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowę umysłu, abyście doświadczyli, jaka jest wola Boga: co (według niej) jest dobre, co miłe, co doskonałe. [3] »Albowiem na mocy łaski, która mi jest dana, powiadam wszystkim, którzy są wśród was, żeby nie rozumieli więcej niż rozumieć trzeba, a rozumieli z umiarkowaniem według daru wiary, jaką każdemu Bóg odmierzył. [4] »Jako bowiem w jednym ciele wiele członków mamy, a wszystkie członki nie wykonują tej samej czynności, [5] »tak wszyscy stanowimy jedno ciało w Chrystusie, a wzięci z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. [6] »A według użyczonej nam łaski mamy dary różne: bądź to proroctwo w zakresie wiary, [7] »bądź to wykonywanie urzędu, w nauce – dar nauczania, w upominaniu – dar strofowania. [8] »I tak, kto rozdaje, (niech to czyni) w prostocie, kto jest zwierzchnikiem, niech się przejmie troską, kto pełni uczynki miłosierdzia, (niech to czyni) z weselem. [9] »Miłość (wasza niech będzie) bez obłudy. Znienawidźcie zło, a przylgnijcie do dobra. [10] »Miłością braterską nawzajem się miłujcie, w okazywaniu czci jedni drugich uprzedzając. [11] »W gorliwości – nie słabnący, duchem płomienni, Panu służący, [12] »radujący się z nadziei, w ucisku wytrwali, w modlitwie gorliwi. [13] »Potrzeby świętych wspomagający, gościnności strzegący, [14] »błogosławcie prześladujących was, błogosławcie, a nie złorzeczcie. [15] »Weselcie się z weselącymi, płaczcie z płaczącymi. [16] »Bądźcie między sobą jednomyślni, nie wynosząc się, ale jednocząc się z pokorą innych. Nie uważajcie siebie samych za zbyt mądrych. [17] »Nikomu złem za zło nie oddawajcie, ale starajcie się czynić dobro jawnie, wobec wszystkich ludzi. [18] »Jeżeli to możliwe, i o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój zachowujcie. [19] »Nie brońcie samych siebie, najmilsi, ale pozostawcie to gniewowi (Bożemu), napisane jest bowiem: Moja jest pomsta i ja odpłacę, mówi Pan. [20] »Ale jeśliby nieprzyjaciel twój łaknął, nakarm go, a jeśli ma pragnienie, podaj mu napój: tak czyniąc, węgle ogniste zgromadzisz na głowę jego. [21] »Nie daj się zwyciężać złu, ale zło dobrem zwyciężaj. 
«  List do Rzymian 11 List do Rzymian 12 List do Rzymian 13  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl