Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » List do Rzymian » Rozdział 14
«  List do Rzymian 13 List do Rzymian 14 List do Rzymian 15  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A słabego w wierze przyjmujcie bez sporów o poglądy. [2] »Bo jeden wierzy, że może jeść wszystko, a inny, będąc słaby, jada tylko jarzyny. [3] »Ten, kto jada, niechaj nie pogardza tym, który nie je; a kto nie je, niech nie potępia tego, który je, albowiem Bóg i jego przygarnął do siebie. [4] »A ty, kim jesteś, że sądzisz sługę cudzego? Przy Panu swoim trwa lub odpada od niego, a trwać będzie, gdyż Bóg ma moc zatrzymać go. [5] »Albowiem jeden robi różnicę między dniem a dniem, a dla drugiego każdy dzień jednaki: niechże każdy zostanie przy swoim zdaniu. [6] »Kto dnia przestrzega, na chwałę Panu przestrzega, a kto jada, dla Pana je, bo przecież dzięki czyni Bogu. Kto nie jada, dla Pana nie je i dzięki czyni Bogu. [7] »Nikt bowiem z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera. [8] »Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy; jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Bo czy żyjemy, czy też umieramy. Pańscy jesteśmy. [9] »Na to bowiem Chrystus umarł i zmartwychwstał, aby nad umarłymi i żyjącymi panował. [10] »A ty czemuż potępiasz twego brata? Albo czemu pogardzasz bratem twoim? Wszak wszyscy staniemy przed trybunałem Bożym. [11] »Napisane jest bowiem: Żyję ja, powiada Pan, ugnie się przede mną wszelkie kolano i wszelki język wyznawać będzie Boga. [12] »Przeto każdy z nas z samego siebie zda sprawę Bogu. [13] »Tedy już nie sądźmy jedni drugich, ale roztrząsajcie raczej to, abyście nie byli dla waszego brata obrazą albo zgorszeniem. [14] »Wiem i jestem pewny w Panu Jezusie, że nic nie jest nieczyste samo w sobie, tylko dla tego jest nieczyste, kto je za nieczyste uważa. [15] »Jeżeli bowiem brat twój gnębi się z powodu pokarmu, już nie postępujesz według zasad miłości. Nie zatracaj z przyczyny pokarmu tego, za którego Chrystus umarł. [16] »Niech dobro nasze nie stanie się przedmiotem bluźnierstwa. [17] »Królestwo Boże bowiem nie jest ani pokarmem, ani napojem, ale sprawiedliwością i pokojem, i weselem w Duchu Świętym. [18] »Kto w tym służy Chrystusowi, ten i Bogu się podoba, i u ludzi znajduje uznanie. [19] »Przeto starajmy się o to, co służy pokojowi, i o to, co ma na celu wzajemne zbudowanie. [20] »Z powodu pokarmu nie rujnuj dzieła Bożego. Wszystko wprawdzie jest czyste, ale złem jest dla człowieka, który jedząc daje zgorszenie. [21] »Dobrze jest nie jeść mięsa i nie pić wina, i nic nie czynić takiego, przez co brat twój uraża się (albo gorszy albo słabnie). [22] »Własne przekonanie zachowaj dla siebie przed Bogiem. Błogosławiony, który w tym, co za dobre uznaje, siebie samego nie potępia. [23] »Ale kto wątpi, jeśliby jadł, potępia siebie, bo nie dzieje się to z przekonania. A wszystko, co nie jest z przekonania, jest grzechem. 
«  List do Rzymian 13 List do Rzymian 14 List do Rzymian 15  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl