Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » Dzieje Apostolskie » Rozdział 3
«  Dzieje Apostolskie 2 Dzieje Apostolskie 3 Dzieje Apostolskie 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A Piotr i Jan wstępowali do świątyni o godzinie dziewiątej, która była godziną modlitwy. [2] »I właśnie wnoszono pewnego człowieka chromego od urodzenia; umieszczano go codziennie przy bramie świątyni zwanej „Piękną”, aby prosił o jałmużnę wchodzących do świątyni. [3] »Ten ujrzawszy Piotra i Jana, gdy mieli wejść do świątyni, prosił ich o jałmużnę. [4] »A Piotr wraz z Janem wpatrzywszy się w niego rzekł: „Spojrzyj na nas”. [5] »On zaś zwrócił się ku nim, spodziewając się coś od nich otrzymać. [6] »A Piotr rzekł: „Nie mam złota ani srebra, ale co mam, to ci daję: W imię Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, chodź!” [7] »I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go, a natychmiast umocniły się jego nogi i stopy. [8] »I zerwawszy się powstał i chodził, i wszedł z nimi do świątyni, chodząc, skacząc i chwaląc Boga. [9] »A wszyscy ludzie widzieli go, jak chodził i chwalił Boga. [10] »Poznawali bowiem, że to on dla jałmużny siedział przy „Pięknej” bramie świątyni. I ogarnęło ich zdumienie i podziw dla tego, co się z nim stało. [11] »A kiedy on trzymał się Piotra i Jana, cały lud zdumiony zbiegł się do nich, do krużganka, zwanego Salomonowym. [12] »Co widząc Piotr przemówił do ludu: „Izraelici! Cóż się temu dziwicie albo czemu się nam przypatrujecie, jakbyśmy to własną mocą czy pobożnością sprawili, że on chodzi? [13] »Bóg Abrahama i Izaaka, i Jakuba, Bóg ojców naszych uwielbił syna swego, Jezusa, któregoście wy wydali i zaparli się przed Piłatem, gdy ten sądził, że należy go uwolnić. [14] »A wy zaparliście się świętego i sprawiedliwego i prosiliście, aby wam ułaskawił mordercę; [15] »zabiliście dawcę życia, którego Bóg wskrzesił z martwych, czego my świadkami jesteśmy. [16] »A przez wiarę w imię jego, ten którego widzicie i znacie, został umocniony i wiara przez niego uzyskana, dała mu zupełne zdrowie wobec was wszystkich. [17] »Ale teraz, bracia, wiem, żeście to z nieświadomości uczynili, tak jak i przełożeni wasi. [18] »Tak to Bóg spełnił to, co był zapowiedział przez usta wszystkich Proroków, że Chrystus jego miał cierpieć. [19] »Pokutujcie przeto i nawróćcie się, aby grzechy wasze były zgładzone, [20] »aby nadeszły od Pana czasy ochłody. Aby też posłał zapowiedzianego wam Jezusa Chrystusa, [21] »który ma przebywać w niebie, aż do czasu odnowienia wszechrzeczy, co przepowiedział Bóg od wieków przez usta świętych Proroków swoich. [22] »Wszak Mojżesz powiedział: Proroka wam wzbudzi Pan Bóg nasz spośród braci waszych jako i ja jestem. Słuchać go będziecie we wszystkim, co wam powie. [23] »I stanie się, że każdy kto by nie słuchał owego Proroka, wykorzeniony będzie spośród narodu. [24] »A począwszy od Samuela i tych, co po nim byli, wszyscy Prorocy głoszący proroctwa zapowiadali te dni. [25] »Jesteście synami Proroków i przymierza, które Bóg zawarł z ojcami waszymi mówiąc do Abrahama: I błogosławione będą w potomstwie twoim wszystkie narody ziemi. [26] »Wam też najpierw Bóg, wskrzesiwszy syna swego, posłał go, aby wam pobłogosławił, żeby się każdy odwrócił od swych nieprawości”. 
«  Dzieje Apostolskie 2 Dzieje Apostolskie 3 Dzieje Apostolskie 4  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl