Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » Dzieje Apostolskie » Rozdział 1
«  Ewangelia Jana 21 Dzieje Apostolskie 1 Dzieje Apostolskie 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »W pierwszej księdze opowiedziałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus uczynił był i czego nauczał od początku [2] »aż do dnia, w którym, gdy przez Ducha Świętego pouczył wybranych przez siebie Apostołów, wzięty był do nieba. [3] »Im też po swojej męce ukazał się jako żyjący, dając im tego liczne dowody, zjawiając się wobec nich przez dni czterdzieści i pouczając o Królestwie Bożym. [4] »A gdy ich zgromadził nakazał im, aby nie odchodzili z Jerozolimy, ale oczekiwali obietnicy Ojca, „o której słyszeliście – mówił – z ust moich”; [5] »Jan bowiem chrzcił tylko wodą, a wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. [6] »Ci więc, którzy się zebrali, zapytywali go: „Panie czy teraz odbudujesz królestwo Izraela?” [7] »Ale on odrzekł: Nie należy to do was, abyście znali czas i chwile wybrane przez Ojca na mocy najwyższej jego władzy, [8] »ale otrzymacie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i Samarii, i aż po krańce ziemi. [9] »A gdy to powiedział w ich oczach uniósł się w górę i obłok osłonił go przed ich wzrokiem. [10] »I gdy oni pilnie patrzyli za oddalającym się ku niebu, oto stanęli przy nich dwaj mężowie w białych szatach, [11] »którzy rzekli: „Galilejczycy, czemu stoicie zapatrzeni w niebo? Oto Jezus, który spośród was wzięty jest do nieba, przyjdzie tak, jakoście go widzieli idącego ku niebu”. [12] »Wówczas wrócili do Jerozolimy z góry, zwanej Oliwną, leżącej w pobliżu Jerozolimy w odległości drogi szabatowej. [13] »A kiedy tam przybyli, weszli do wieczernika, gdzie też pozostali: Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub Alfeusz i Szymon Zelota, i Juda Jakubów. [14] »Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie wraz z niewiastami, Maryją Matką Jezusa i z braćmi jego. [15] »A w owe dni powstał Piotr wpośród braci (a był tam poczet osób zebranych około stu dwudziestu) i rzekł: [16] »Bracia! Musiało się wypełnić Pismo, jako Duch Święty w nim przepowiadał przez usta Dawida o Judaszu, który stał się przewodnikiem tych, co pojmali Jezusa. [17] »Należał on do naszego grona i współuczestniczył w naszym posługiwaniu. [18] »Ten więc nabył pole z zapłaty uzyskanej za niegodziwość, a rzuciwszy się głową na dół, rozpękł się na dwoje i wypłynęły wszystkie jego wnętrzności. [19] »I stało się to wiadome wszystkim mieszkańcom Jerozolimy tak, że i pole to nazwano w ich własnym języku Hakeldama, to jest pole krwi. [20] »Napisane jest bowiem w księdze Psalmów: Niech mieszkanie jego stanie się pustkowiem i niech się nie znajdzie nikt, kto by w nim zamieszkał, a urząd jego niech zabierze inny. [21] »Zatem trzeba, aby jeden z tych ludzi, którzy się z nami zbierali przez cały czas, gdy Pan Jezus przebywał między nami –  [22] »poczynając od chrztu Jana aż do dnia, w którym zabrany był od nas do nieba – z nami wspólnie zaświadczał o Jego zmartwychwstaniu. [23] »I stawiono dwóch: Józefa, zwanego Barsabą, który miał przydomek Justus, i Macieja. [24] »A modląc się, mówili: Ty Panie, który znasz serca wszystkich, okaż któregoś z tych dwóch wybrał, [25] »aby zajął miejsce w tym apostolskim posługiwaniu, któremu sprzeniewierzył się Judasz, aby pójść własną drogą. [26] »I rozdano im losy. A los padł na Macieja i zaliczono go do grona jedenastu Apostołów. 
«  Ewangelia Jana 21 Dzieje Apostolskie 1 Dzieje Apostolskie 2  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl