Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » Ewangelia Jana » Rozdział 21
«  Ewangelia Jana 20 Ewangelia Jana 21 Dzieje Apostolskie 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Potem ukazał się znowu Jezus uczniom nad Morzem Tyberiadzkim. A ukazał się tak oto: [2] »Byli razem Szymon Piotr i Tomasz zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza i dwaj inni z uczniów jego. [3] »Powiedział do nich Szymon Piotr: Idę łowić ryby. Mówią mu: Pójdziemy i my z tobą. Poszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie ułowili. [4] »A kiedy już świtało, stanął Jezus na brzegu, ale uczniowie nie poznali, że to on był. [5] »Rzekł im tedy Jezus: Dzieci, a macie co jeść? Odpowiedzieli mu: Nie! [6] »Rzekł im: Zapuśćcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zapuścili tedy, a niebawem nie mogli uciągnąć z powodu mnóstwa ryb. [7] »Wtedy ów uczeń, którego miłował Jezus, powiada do Piotra: To Pan! A Szymon Piotr usłyszawszy, że to Pan, przywdział suknię (był bowiem nagi) i rzucił się w morze. [8] »Inni zaś uczniowie przypłynęli w łodzi (byli bowiem niedaleko od brzegu, w odległości około dwustu łokci) ciągnąc sieć z rybami. [9] »A oto, gdy wyszli na ląd, widzą żar ogniska, rybę na nim leżącą i chleb. [10] »Powiedział im Jezus: Przynieście parę ryb, któreście teraz złowili. [11] »Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na ląd sieć napełnioną wielkimi rybami, których było sto pięćdziesiąt trzy. A chociaż było ich tyle, nie porwała się sieć. [12] »Mówi im Jezus: Pójdźcie, jedzcie: I nikt z uczniów nie śmiał go zapytać: Ktoś ty jest? Bo wiedzieli, że to Pan. [13] »A Jezus zbliża się, bierze chleb i daje im; podobnie i rybę. [14] »Tak to już po raz trzeci ukazał się Jezus uczniom, odkąd powstał z martwych. [15] »Kiedy się tedy posilili, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana! Miłujesz mnie więcej niż ci? Mówi mu: Tak, Panie, ty wiesz, że cię miłuję. Rzekł mu: Paś baranki moje? [16] »Rzekł mu powtórnie: Szymonie, synu Jana! Miłujesz mnie? Mówi: Tak, Panie, ty wiesz, że cię miłuję. Rzecze mu: Czuwaj nad owcami moimi! [17] »Rzecze mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana! Miłujesz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci rzekł: Miłujesz mnie? I powiedział do niego: Panie, ty wszystko wiesz, ty wiesz, że cię miłuję. Rzekł mu Jezus. Paś owce moje! [18] »Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, kiedy byłeś młodym, przepasywałeś się i chodziłeś, dokąd chciałeś; lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a kto inny cię przepasze i poprowadzi tam, dokąd ty nie chcesz. [19] »A to powiedział zapowiadając, jaką śmiercią miał uwielbić Boga. I to powiedziawszy, rzecze mu: Pójdź za mną. [20] »A Piotr obróciwszy się, zobaczył ucznia, którego miłował Jezus, idącego za sobą, który też przy wieczerzy spoczywał na piersiach Jezusa, i mówił: Panie, kto jest ten, co cię wyda? [21] »Tego to, zobaczywszy Piotr, pyta Jezusa: Panie, a z tym co będzie? [22] »Rzekł mu Jezus: A gdybym zechciał, aby on został, aż przyjdę – co tobie do tego? Ty pójdź za mną. [23] »Rozeszła się tedy wieść między braćmi, że uczeń ów nie umrze. Ale Jezus nie powiedział: Nie umrze, ale: Gdybym zechciał, aby on został, aż przyjdę – co tobie do tego? [24] »I właśnie ów uczeń daje świadectwo o tym i napisał to, a wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe. [25] »Wiele też innych rzeczy dokonał Jezus, ale gdyby każdą z nich opisywać, to myślę, że ksiąg, które by się miało napisać nie pomieściłby cały świat. 
«  Ewangelia Jana 20 Ewangelia Jana 21 Dzieje Apostolskie 1  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl