Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » Ewangelia Łukasza » Rozdział 16
«  Ewangelia Łukasza 15 Ewangelia Łukasza 16 Ewangelia Łukasza 17  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A mówił też do uczniów: Był pewien bogaty człowiek, który miał włodarza, a tego zniesławiono przed nim, jakoby trwonił jego dobra. [2] »I przywoławszy go rzekł mu: Cóż to o tobie słyszę? Zdaj sprawę z twego włodarstwa, już bowiem nie będziesz mógł włodarzyć. [3] »I mówił włodarz do siebie: Co ja pocznę, skoro pan mój odejmuje mi włodarstwo? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. [4] »Wiem, co zrobię, aby gdy będę usunięty z włodarstwa, przyjęli mnie do swoich domów. [5] »Zwoławszy tedy z osobna dłużników swego pana, powiedział pierwszemu: Ile jesteś winien memu panu? [6] »A on rzekł: Sto barył oliwy. I powiedział do niego: Weź zapis swój i siądź natychmiast, a napisz: pięćdziesiąt. [7] »Potem rzekł do drugiego: A ty ileś winien? A on odpowiedział: Sto korców pszenicy. Mówi mu: Weź zapis twój, a napisz: osiemdziesiąt. [8] »I pochwalił pan przewrotnego włodarza, że roztropnie uczynił. Albowiem synowie tego świata roztropniejsi są wśród podobnych sobie niż synowie światłości. [9] »I Ja wam powiadam: czyńcie sobie przyjaciół z mamony niesprawiedliwości, aby, gdy jej zabraknie, przyjęto was do wiecznych przybytków. [10] »Kto wierny jest w najmniejszej sprawie, i w wielkiej wierny będzie, a kto w najmniejszej rzeczy jest nieprawy, i w wielkiej nieprawy bywa. [11] »Jeśli więc nie byliście wierni w nieprawej mamonie, dobra prawdziwe któż wam powierzy? [12] »A jeśliście w cudzym nie byli wierni, któż wam da, co wasze? [13] »Żaden sługa nie może dwom panom służyć, bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował, albo do jednego przystanie, a drugim wzgardzi: Nie możecie Bogu służyć i mamonie. [14] »A słuchali tego wszystkiego faryzeusze, którzy byli chciwi, i naśmiewali się z niego. [15] »I rzekł im: Wy uważacie się za sprawiedliwych wobec ludzi, ale Bóg zna serca wasze: albowiem co u ludzi jest wzniosłe, obrzydliwe jest przed Bogiem. [16] »Prawo i Prorocy aż do Jana: od tego czasu Królestwo Boże jest głoszone i każdy się do niego przemocą ciśnie. [17] »Ale łatwiej niebu i ziemi przeminąć, aniżeli odpaść bodaj kresce w Prawie. [18] »Każdy, kto opuszcza żonę swoją i inną pojmuje, cudzołoży, kto by zaś opuszczoną przez męża poślubił, cudzołoży. [19] »Był pewien bogaty człowiek. Przyodziewał się w purpurę i bisior i codziennie wystawnie ucztował. [20] »A u bramy jego leżał pewien żebrak imieniem Łazarz, pokryty wrzodami. [21] »Ten pragnął nasycić się odrobinami, które spadały ze stołu bogacza. Ale tylko psy przychodziły i lizały jego wrzody. [22] »I stało się, że umarł żebrak i aniołowie ponieśli go na łono Abrahama. Umarł też i bogacz i pogrzebano go. [23] »A cierpiąc męki w piekle, podniósł oczy i oto zobaczył w oddali Abrahama i Łazarza na jego łonie. [24] »I zawołał: Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną i poślij Łazarza, aby umoczył w wodzie koniec swego palca i zwilżył język mój, bo cierpię męki w tym płomieniu. [25] »I rzekł Abraham: Synu, wspomnij, żeś za życia swego otrzymał dobro, podobnie jak Łazarz zło. Teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. [26] »A prócz tego wszystkiego między nami, a wami otchłań wielka utwierdzona jest, aby ci, którzy by chcieli stąd przejść do was, nie mogli, ani też żeby stamtąd do nas nikt się nie przeprawił. [27] »Tedy on rzekł: Proszę cię więc, Ojcze, abyś wysłał go do domu ojca mego, [28] »mam bowiem pięciu braci, aby ich przestrzegł, żeby i oni dostali się na to miejsce mąk. [29] »I rzekł Abraham: Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają. [30] »A on rzekł: Nie, Ojcze Abrahamie, ale gdyby kto z umarłych poszedł do nich, będą pokutować. [31] »I rzekł mu: Jeżeli nie słuchają Mojżesza i Proroków, nawet choćby kto z martwych powstał, nie uwierzą. 
«  Ewangelia Łukasza 15 Ewangelia Łukasza 16 Ewangelia Łukasza 17  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl