Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » Ewangelia Łukasza » Rozdział 17
«  Ewangelia Łukasza 16 Ewangelia Łukasza 17 Ewangelia Łukasza 18  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I rzekł do uczniów swoich: Niepodobna, aby zgorszenia przyjść nie miały, ale biada temu, przez kogo przychodzą. [2] »Lepiej by mu było, gdyby mu zawieszono kamień młyński u szyi i wrzucono go w morze, niż żeby miał zgorszyć jednego z tych maluczkich. [3] »Miejcie się na baczności. Jeśliby zgrzeszył brat twój, upomnij go, a gdyby żałował, odpuść mu. [4] »I gdyby siedemkroć na dzień zgrzeszył przeciwko tobie i siedemkroć zwrócił się do ciebie, mówiąc: Żałuję tego – odpuść mu. [5] »I rzekli do Pana Apostołowie: Pomnóż w nas wiarę. [6] »A Pan rzekł: Gdybyście mieli wiarę wielkości ziarnka gorczycy, powiedzielibyście temu drzewu morwowemu: Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, a usłuchałoby was. [7] »A któż z was, mający sługę oracza lub pasterza, powie mu, kiedy ten wróci z pola: Pójdź zaraz i siądź u stołu. [8] »A nie mówi mu: Przygotuj mi wieczerzę, a przepasz się i usługuj mi, dopóki się nie najem i nie napiję, a potem ty będziesz jadł i pił. [9] »Czyż dziękuje słudze owemu, że zrobił co było nakazane? [10] »Tak i wy: gdy uczynicie wszystko, co wam rozkazano, mówcie: Słudzy my nieużyteczni, cośmy winni byli uczynić, uczyniliśmy. [11] »I zdarzyło się, że gdy zdążał do Jeruzalem, przechodził środkiem Samarii i Galilei. [12] »A gdy wchodził do pewnej osady, zabiegło mu drogę dziesięciu trędowatych, którzy stanęli z daleka [13] »i wołali: Jezusie, Nauczycielu, zmiłuj się nad nami! [14] »A ujrzawszy ich rzekł: Idźcie, ukażcie się kapłanom. I stało się, gdy szli, że byli oczyszczeni. [15] »A jeden z nich, ujrzawszy, że był uzdrowiony, wrócił głosem wielkim wielbiąc Boga [16] »i padł na oblicze do jego stóp, dziękując mu; a był to Samarytanin. [17] »A Jezus odpowiedział: Czyż nie dziesięciu było oczyszczonych? Gdzież więc jest dziewięciu? [18] »Nie znalazł się nikt, kto by wrócił i dał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec. [19] »I rzekł mu: Wstań, idź! Wiara twoja uzdrowiła cię. [20] »A zapytany przez faryzeuszów, kiedy nadejdzie Królestwo Boże, odpowiedział im: Królestwo Boże nie nadejdzie dostrzegalnie. [21] »Nie powiedzą też: Oto tu jest, albo tam! Oto bowiem Królestwo Boże w was jest. [22] »I rzekł do uczniów: Nadejdą czasy, że będziecie pragnęli ujrzeć chociaż jeden dzień Syna Człowieczego, a nie ujrzycie. [23] »I powiedzą wam: Oto tam jest, oto tu! Nie chodźcie ani się za nimi nie udawajcie. [24] »Albowiem jak błyskawica, kiedy zabłyśnie spod nieba, oświeca to, co pod niebem jest, tak będzie i Syn Człowieczy w dniu swoim. [25] »Potrzeba jednak, aby najpierw wiele ucierpiał i był przez to plemię odrzucony. [26] »A jak się działo za dni Noego, tak też będzie w czasach Syna Człowieczego. [27] »Jedli, pili, żenili się, za mąż wydawali – aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki. I przyszedł potop i wytracił wszystkich. [28] »Podobnie jak działo się za czasów Lota: Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, sadzili, budowali. [29] »Ale tego dnia, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba, niby deszcz, ogień siarczysty i wytracił wszystkich. [30] »Tak też będzie w dniu, kiedy się Syn Człowieczy objawi. [31] »Kto by owego dnia był na dachu, a sprzęty jego w domu, niech nie zstępuje, aby je zabrać; a kto na polu niech także nie wraca. [32] »Pamiętajcie na żonę Lota. [33] »Ktobykolwiek usiłował życie swe troskliwie zachować, straci je, a kto by je stracił, odzyska je. [34] »Powiadam wam: Nocy tej będzie dwóch na jednym łożu, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony; [35] »dwie będą mełły razem, jedna będzie wzięta, a druga zostanie. [36] »Oni tedy odpowiadając mówią mu: Gdzie, Panie? A on im rzekł: [37] »Gdziekolwiek będzie ciało, tam się zgromadzą i sępy. 
«  Ewangelia Łukasza 16 Ewangelia Łukasza 17 Ewangelia Łukasza 18  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl