Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » Ewangelia Łukasza » Rozdział 15
«  Ewangelia Łukasza 14 Ewangelia Łukasza 15 Ewangelia Łukasza 16  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I zbliżali się do niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. [2] »A faryzeusze i uczeni w Piśmie niezadowoleni mówili: Że też ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. [3] »Powiedział im tedy taką przypowieść: [4] »Czy jest między wami, kto mając sto owiec, gdyby stracił jedną z nich, czyż nie zostawi dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie pójdzie za tą, która zginęła, dopóki jej nie znajdzie? [5] »A gdy ją znajdzie, wkłada na swoje ramiona radując się. [6] »I przyszedłszy do domu zwołuje przyjaciół i sąsiadów mówiąc im: Radujcie się ze mną, bo znalazłem owcę moją, która była zginęła. [7] »Powiadam wam, że taka będzie w niebiesiech radość z jednego grzesznika pokutującego, jak z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy pokuty nie potrzebują. [8] »Albo, któraż niewiasta, mająca dziesięć drachm, gdyby straciła drachmę jedną, czyż nie zapala świecy, nie umiata domu i nie szuka starannie, dopóki nie znajdzie? [9] »A kiedy znajdzie, zwołuje przyjaciółki i sąsiadki mówiąc: Radujcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą straciłam. [10] »Tak, powiadam wam, jest radość wśród aniołów Bożych nad jednym pokutującym grzesznikiem. [11] »I rzekł: Pewien człowiek miał dwóch synów. [12] »I powiedział młodszy z nich ojcu: Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. I rozdzielił im majętność. [13] »A niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w daleką krainę i roztrwonił tam majętność swoją żyjąc rozpustnie. [14] »A kiedy stracił wszystko, nastał głód straszny w owej krainie i sam zaczął cierpieć niedostatek. [15] »Poszedł więc i przyjął służbę u jednego z obywateli owej krainy. I posłał go na pola swoje, aby pasł wieprze. [16] »A rad by był napełnić żołądek swój omłotem, który jadały wieprze, ale nikt mu nie dawał. [17] »Zastanowiwszy się więc powiedział sobie: Iluż to najemników w domu mego ojca ma dosyć chleba, gdy ja tu głodem przymieram? [18] »Wstanę i pójdę do ojca mego, a powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i przeciw tobie, [19] »już nie zasługuję, żeby się twoim synem nazywać, ale uczyń ze mnie jakby jednego z twych najemników. [20] »I powstawszy poszedł do ojca swego. A kiedy był jeszcze daleko, ujrzał go ojciec i użalił się. I przybiegł, rzucił mu się na szyję, i ucałował go. [21] »I powiedział mu syn: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i przeciw tobie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. [22] »Ojciec wszakże rzekł do sług swoich: Przynieście prędko najlepszą szatę, a przyodziejcie go; dajcie też pierścień na rękę jego, a sandały na nogi. [23] »I przywiedźcie karmne cielę i zabijcie, a jedzmy i weselmy się: [24] »albowiem ten syn mój umarł był, a ożył, zaginął był, a odnalazł się. I poczęli się weselić. [25] »A starszy jego syn był w polu. I kiedy wracał, i zbliżył się do domu, posłyszał muzykę i taniec. [26] »Przywoławszy tedy jednego ze sług spytał, co by to było. [27] »A ten mu rzekł: Brat twój przybył, a ojciec twój zabił cielę karmne, że go zdrowym odzyskał. [28] »Oburzył się tedy i nie chciał wejść. Ale ojciec jego wyszedłszy, począł go prosić. [29] »Lecz on odpowiadając rzekł ojcu: Oto przez tyle lat służę tobie i nigdym nie przestąpił rozkazu twego, a nigdy mi nie dałeś koźlęcia, abym ucztował z przyjaciółmi moimi. [30] »Skoro jednak wrócił tu ten syn twój, który z nierządnicami roztrwonił majętność swoją, zabiłeś mu karmne cielę. [31] »Ale on mu rzekł: Synu, tyś zawsze ze mną i wszystko, co moje, twoje jest. [32] »Należało wszakże weselić się i ucztować, gdyż to jest brat twój, który umarł był, a ożył, zaginął był, a odnalazł się. 
«  Ewangelia Łukasza 14 Ewangelia Łukasza 15 Ewangelia Łukasza 16  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl