Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » Ewangelia Marka » Rozdział 16
«  Ewangelia Marka 15 Ewangelia Marka 16 Ewangelia Łukasza 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A gdy minął szabat, Maria Magdalena i Maria Jakubowa, i Salome nakupiły wonności, aby pójść i namaścić go. [2] »I oto bardzo rano w pierwszy dzień tygodnia idą do grobu, kiedy już wzeszło słońce. [3] »A mówiły do siebie: Któż nam odsunie kamień od drzwi grobowca? [4] »I spojrzawszy widzą kamień odsunięty. A był bardzo wielki. [5] »A wszedłszy do grobowca, ujrzały młodzieńca siedzącego po prawej stronie, ubranego w szatę białą, i zdumiały się. [6] »Ale on rzekł im: Nie lękajcie się, szukacie Jezusa Nazareńskiego, ukrzyżowanego: powstał, nie masz go tu, oto miejsce, gdzie go złożono. [7] »Ale idźcie, powiedzcie uczniom jego i Piotrowi, że was wyprzedzi do Galilei: tam go ujrzycie, jak wam powiedział. [8] »A one wyszedłszy, uciekły od grobowca, opanował je bowiem strach i przerażenie. Nikomu też nic nie powiedziały, bo były przejęte lękiem. [9] »A powstawszy rankiem w pierwszy dzień tygodnia, ukazał się naprzód Marii Magdalenie, z której wyrzucił był siedmiu czartów. [10] »A ona poszła i oznajmiła tym, smutnym i płaczącym, którzy przedtem z nim przebywali. [11] »Ale oni posłyszawszy, że żyje i że się jej ukazał, nie uwierzyli. [12] »A potem ukazał się w innej postaci dwom z nich w drodze, kiedy zdążali do wsi, [13] »a oni poszli i oznajmili innym: ale i im nie uwierzyli. [14] »W końcu ukazał się owym jedenastu, gdy siedzieli u stołu, i ganił niedowiarstwo ich i twardość serca, że nie uwierzyli tym, którzy go widzieli zmartwychwstałego. [15] »I rzekł im: Idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. [16] »Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. [17] »A tym, którzy uwierzą, takie cuda towarzyszyć będą: w imię moje będą czarty wyrzucać, nowymi językami mówić będą, [18] »węże będą brać, i choćby coś trującego pili, szkodzić im nie będzie; na chorych ręce kłaść będą, a wyzdrowieją. [19] »A Pan Jezus potem, gdy do nich przemówił, wzięty był do nieba i zasiadł na prawicy Bożej. [20] »Oni zaś wyruszywszy, przepowiadali wszędzie – a Pan dopomagał i utwierdzał mowę przez cuda w ślad za nimi idące. 
«  Ewangelia Marka 15 Ewangelia Marka 16 Ewangelia Łukasza 1  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl