Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » 1 List Jana » Rozdział 1
«  2 List Piotra 3 1 List Jana 1 1 List Jana 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Co było od początku, cośmy słyszeli, cośmy widzieli oczyma naszymi, cośmy oglądali, i ręce nasze omacały o słowu żywota. [2] »A żywot objawion jest, i widzieliśmy, i świadczemy, i przepowiedamy wam żywot wieczny, który był u ojca i zjawił się nam. [3] »Cośmy widzieli i słyszeli opowiedamy wam, abyście i wy społeczność mieli znami. A społeczność lepak nasza z ojcem i z synem jego Jesusem Christem. [4] »A to piszemy wam, aby radość wasza była napełniona. [5] »A to jest poselstwo którechmy słyszeli od niego, i opowiedamy wam, iż Bóg światło jest, a ciemności wnim niemasz ni jednej. [6] »Jeślibychmy rzekli iż społeczność mamy znim, a wciemności chodzimy, kłamamy, i nie czynimy prawdy. [7] »Lecz jeśli wświatle chodzimy, jako ten jest wświatle, społeczność mamy znim społeczną, a krew Jesusa Christa syna jego oczyścia nas od wszego grzechu. [8] »Jeśli rzeczem, iż grzechu niemamy, sami siebie zwodzim, i prawdy niemasz wnas. [9] »Jeśli wyznawamy grzechy nasze, wierny jest i sprawiedliwy aby odpuścił nam grzechy nasze, i oczyścił nas ode wszej nieprawości. [10] »Jeśli rzeczem, że niezgrzeszyliśmy, kłamcą go czynim, a słowo jego nie jest wnas. 
«  2 List Piotra 3 1 List Jana 1 1 List Jana 2  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).