Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » 2 List Piotra » Rozdział 3
«  2 List Piotra 2 2 List Piotra 3 1 List Jana 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »TO już namilszy wtóry wam list piszę, wczym pobudzam wasz szczyry, przez napominanie, umysł. [2] »Żebyście pamiętali wprzód rzeczone słowa od świętych proroków, i od posłańców waszych przykazanie pana i zbawiciela. [3] »To napierwej wiedząc, iż przyjdą na ostatku dniow naśmiewce wedle swych własnych chuci chodzący, [4] »I mówiący: Gdzie jest obietnica przyścia jego? Bo od którego (czasu) ojcowie zasnęli, wszytko tak trwa od początku stworzenia. [5] »Bo niewiedzą tego umyślnie, że niebiosa były zdawna, i ziemia zwody i przez wodę stanęła Bożym słowem. [6] »Przeco (on który był) tedy świat wodą zatopiony zginął. [7] »Które lepak teraz niebiosa i ziemia, tymże słowem postawione są, ogniowi zachowane na dzień sądu i zatracenia niezbożnych ludzi. [8] »To też jedno wam tajemno niech niebędzie namilszy, że jeden dzień u Pana, jako tysiąc lat, a tysiąc lat jako dzień jeden. [9] »Nie omieszkawa Pan obietnice (jako niektórzy omieszkaniem mnimają) ale długo nam czeka, niechcąc aby kto zginął, ale żeby wszytcy do pokajania przyszli. [10] »Przyjdzie lepak dzień pański jako złodziej, gdy niebiosa zszumem przeminą, początki zaś rozpalone rozruszą się, a ziemia i które na niej sprawy zgorają. [11] »Przeto gdyż to wszytko rozruszy się, jakimi nam potrzeba być wświętych obcowaniach i nabożeństwach. [12] »Oczekawając i śpiesząc się na przyście dnia Bożego, przez który niebiosa gorając rozruszą się, a początki zapalone rozstąpią się? [13] »Lecz nowych niebios, i ziemie nowej wedle obietnice jego oczekawamy, wktórych sprawiedliwość mieszka. [14] »Przeto namilszy, takowych oczekawając, śpieszcie się, nie plugawymi i nie zmazanymi od niego być nalezionemi wpokoju. [15] »A pana naszego długie czekanie, za zbawienie poczytajcie. Jako i namilszy nasz brat Paweł, wedle danej jemu mądrości, napisał wam. [16] »Jako i we wszech liściech, mówiąc wnich o tych to, w których są niektóre (rzeczy) trudne rozumowi, które nie uczeni i niestateczni kręcą, jako i ine pisma, ku własnemu swemu zatraceniu. [17] »Wy przeto namilszy (bracia) wprzód wiedząc ostrzegajcie się, abyście niezbożnych błędem zwiedzieni, nie wypadli z swej stateczności. [18] »Lecz rośćcie własce i (w) uznaniu Pana naszego i zbawiciela Jesusa Christusa. Jemu sława i teraz i na dzień wieku. Amen. 
«  2 List Piotra 2 2 List Piotra 3 1 List Jana 1  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).