Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » 2 List Piotra » Rozdział 2
«  2 List Piotra 1 2 List Piotra 2 2 List Piotra 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Byli zaś i fałszywi prorocy w ludu, jako i w was będą łżywi uczycielowie którzy wzniosą odszczepieństwa zatracenia, też i onego pana który je kupił zapierający się, przywodząc (na) się rychłe zatracenie. [2] »I mnodzy pójdą za ich nieczystotami, przez które droga prawdy bluźniona będzie. [3] »A włakomstwie zmyślonemi słowy wami kupczyć będą, którym sąd zdawna nie omieszkawa, i zatracenie ich nie drzemie. [4] »Bo jeśli Bóg aniołom gdy zgrzeszyli nie zfolgował, ale łańcuchami ciemności związawszy, wydał (je) na sąd zachowane. [5] »I dawnemu światu nie zfolgowal, ale Noego ósmego opowiedacza sprawiedliwości zachował, potop na świat niezbożnych nawiodszy. [6] »I miasta Sodomskie i Gomorskie spaliwszy, wywróceniem osądził, (i) wzorem (onym), którzyby mieli niezbo[ż]nie żyć, położył. [7] »A sprawiedliwego Lota, upracowanego bezbożników w nieczystocie obcowaniem, wybawił. [8] »Bo widzeniem i słuchem (on) sprawiedliwy mieszkając u nich, dzień po dzień duszę sprawiedliwą nieprawemi uczynkami zmęczył. [9] »Wie Pan (jako) pobożne zpokuszenia wyzwolić, nieprawe zaś na dzień sądu ku męczeniu zachować. [10] »A nawięcej którzy za ciałem wpożądliwościach plugastwa idą i panowaniem gardzą, zuchwalcy, swej myśli, sławnych bluźnić, niebojąc się. [11] »Gdzie anieli siłą i mocą więtszy będąc, nie cierpią przeciw nim u Pana bluźnierskiego sądu. [12] »Lecz ci jako nieme rodem zwierzęta (uczynione) na łów i na stratę. Ono czego nie wiedzą bluźniąc, wskazie swej skażeni będą. [13] »Którzy odniosą zapłatę nieprawości, (co za) roskosz poczytają na (każdy) dzień używać, plugawcy a zmazani, co się wzdradach swych kochają biesiadując zwami. [14] »Oczy mając pełne cudzołóstwa, i nie ustawającego grzechu przyłudzając dusze niestateczne, serce wyćwiczone łakomstwem mając, przeklęctwa dzieci. [15] »Opuściwszy prawą drogę zabłądzili, naśladując drogi Balaamowej (syna) Bozorowego, który zapłatę nieprawości umiłował. [16] »Lecz strofowanie miał swego głupstwa, bydlę nieme człowieczym głosem mówiąc, hamowało proroka (onego) nierozum. [17] »Ci są źrzódła bez wodne, obłoki od wichrów wynoszone; którym nagęstsze ciemności do wieka zachowane. [18] »Bo hardości próżne mówiąc, przyłudzają wżądzach cielesnych (a w) nieczystościach (onych co) prawdziwie byli odbiegli wbłędzie obcujących. [19] »Swobodę im obiecując, sami niewolniki będąc skazy. Bo kto od kogo zwyciężon, temu jest zniewolon. [20] »Bo jeśliby uciek[ł] od plugastw świeckich w uznaniu Pana i zbawiciela naszego Jesusa Christusa, lecz temiż zasię uwikłani byliby zwyciężeni, (tedy się) stały ich ostatki gorsze niż przodki. [21] »Lepiejby im było nie poznać drogi sprawiedliwości, niżeli poznawszy nazad się cofać z podania im świętego przykazania. [22] »Lecz się im przydało (wedle) prawdziwej przypowieści: Pies wrócił się na blwociny swoje, a świnia umyta do kałuże błota. 
«  2 List Piotra 1 2 List Piotra 2 2 List Piotra 3  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).