Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » 1 List Jana » Rozdział 2
«  1 List Jana 1 1 List Jana 2 1 List Jana 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »DZiateczki moje, to piszę wam, abyście nie grzeszyli, a jeśli kto zgrzeszy, rzecznika mamy u ojca, Jesusa Christa sprawiedliwego. [2] »A ten jest ubłaganie za grzechy nasze, a nie jedno za nas, ale i za wszego świata. [3] »A wtym znamy, żeśmy go poznali, jeśli przykazania jego chowamy. [4] »Kto mówi: poznałem go, a przykazań jego nie chowa, kłamca jest - a wtem prawdy nie masz. [5] »Lecz jeśli kto chowa jego słowo, prawdziwie wtym miłość Boża wypełnia się. Wtym znamy, że wnim jesteśmy jeśli wnim doskonali bywamy. [6] »Kto mówi że wnim trwa, dłużen, jako on chodził, i ten tak chodzić. [7] »Namilszy, nie nowe przykazanie piszę wam, ale przykazanie dawne, któreście mieli od początku, przykazanie dawne jest słowo, któreście słyszeli od początku. [8] »Zasię przykazanie nowe piszę wam, co jest prawda wnim, i w was: Że ciemność przemija, a światło prawdziwe już świeci. [9] »Kto mówi (siebie) wświatle być, a brata swego nienawidzi, wciemności jest aż dotąd. [10] »Kto miłuje brata swego, wświatle trwa, i obrażenia wnim nie masz. [11] »Kto lepak nienawidzi brata swego, wciemności jest, i wciemności chodzi, i niewie kędy idzie, iż ciemność zaślepiła oczy jego. [12] »Piszę wam dziateczki że odpuszczone wam grzechy przez imię jego. [13] »Piszę wam ojcowie, żeście poznali (onego który jest) od początku. Piszę wam młodzieńcy, żeście zwyciężyli złośliwego. [14] »Piszę wam dziateczki, żeście poznali ojca. Napisałem wam ojcowie, żeście poznali (onego który jest) od początku. Napisałem wam młodzieńcy, iż mocni jesteście, i słowo Boże w was trwa, i zwyciężyliście złośliwego. [15] »Nie miłujcie świata, ani co na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie masz miłości ojca wnim. [16] »Gdyż wszytko co na świecie, pożądliwość ciała, i pożądliwość oczu, i hardość żywota, nie jest z ojca, ale z świata jest. [17] »A świat przemija, i pożądliwość jego, kto lepak czyni wolą Bożą, trwa na wieki. [18] »Dziatki, ostatnia jest godzina a jakoście słyszeli, że antychryst przyjdzie, i teraz antychrystowie mnodzy nastali. Zkąd znamy iż ostatnia godzina jest. [19] »Znas wyszli ale nie byli znas. Bo jeśliby znas byli, przetrwaliby znami, ale aby się okazało że nie wszytcy są znas. [20] »A wy namazanie macie od świętego, i wiecie wszytko. [21] »Nie pisałem wam, że nie wiecie prawdy, ale że ją wiecie, a iż wszelkie kłamstwo zprawdy nie jest. [22] »Kto jest kłamca, chyba kto przy, iż Jesus jest Christus? Ten jest antychryst zapierając ojca i syna. [23] »Wszelki przący się syna, ani ojca ma. Kto wyznawa syna, i (syna i) ojca ma. [24] »Wy przeto coście słyszeli zpoczątku, (to) w was niech trwa. Jeśli w was przetrwa (to) coście od początku słyszeli, (tedy) i wy w synu i w ojcu przetrwacie. [25] »A ta jest obietnica, którą sam obiecał nam, żywot wieczny. [26] »To napisałem wam o zwodzących was. [27] »A namazanie któreście wzięli od niego, niech w was trwa; a nie potrzebujecie, aby was kto uczył; ale jako jego namazanie uczy was o wszytkiem a prawdziwe jest i nie fałszywe, i jak nauczyło was, (tak) wniem trwajcie. [28] »A teraz dziateczki trwajcie wniem, abychmy, gdy się zjawi, mieli śmiałość, i nie zawstydzeni od niego wprzyściu jego. [29] »Jeśli wiecie iż sprawiedliwy jest, znacie że i wszelki kto czyni sprawiedliwość z niego się urodził. 
«  1 List Jana 1 1 List Jana 2 1 List Jana 3  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).