Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » 1 List Piotra » Rozdział 1
«  List Jakuba 5 1 List Piotra 1 1 List Piotra 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »PIotr Apostoł Jesusa Christa wybranym przychodniom rozproszonym (w) Poncie Galacyej, Kapadocyej, Azyej i Bithynijej. [2] »Wedle przeznania Boga ojca wświątobliwości ducha ku posłuszeństwu i pokropieniu krwie Jesusa Christa. Łaska wam i pokój niech się rozmnoży. [3] »Błogosławiony Bóg i ociec Pana naszego Jesusa Christa, który wedle wielkiego miłosierdzia swego znowu urodził nas do nadzieje żywej przez powstanie Jesusa Christa z martwych. [4] »Do dziedzictwa nie zbotwiałego, i nie zmazanego, i niezwiędłego, zachowanego wniebiesiech przeciw wam. [5] »Którzyśmy wmocy Bożej ustrzeżeni przez wiarę do zbawienia, (która jest) gotowa objawić się w ostatni czas. [6] »Wczym radujecie się mało jeszcze, jeśli potrzeba jest, zasmuceni wrozmaitych pokusach. [7] »Aby doświadczenie waszej wiary wielem droższe niż złoto (ginące,) przez ogień doświadczone, nalazłoby się ku chwale i sławie i ku czci (czasu) zbawienia Jesusa Christa. [8] »Którego nie widząc miłujecie, na którego teraz nie patrząc, lecz wierząc, weselicie się radością niewymowną i sławną. [9] »Donosząc skutek wiary waszej zbawienie dusz. [10] »O którem zbawieniu dopytawali się i dowiadowali się prorocy, którzy o tej ku wam łasce prorokowali. [11] »Dopytawając się na który abo na jaki czas upewniał wnich duch Christusów, wprzód świadczący (ony) co na Christusa (przyść miały) trapienia, i po nich, sławy. [12] »Którym objawiono jest, iż nie im lecz nam służy to, co teraz opowiedziano przez opowiadające wam w duchu świętem posłanem, znieba na co żądają aniołowie patrzyć. [13] »Dla tego przepasawszy biodra dumy waszej, trzeźwi doskonale ufajcie na przyniesioną wam łaskę w objawieniu Jesusa Christa. [14] »Jako dzieci posłuszeństwa, nie przyrownawając się pierwszym żądzam wniewiadomości waszej. [15] »Ale jako (on) co was wezwał święty (jest,) i wy byście świętymi we wszem obcowaniu zostali. [16] »Przeto napisano: Święci bądźcie, że ja jestem święty. [17] »A jeśli ojcem nazywacie (onego) który na lice nie patrząc sądzi wedle każdego uczynków, wstrachu czas przebywania waszego trawcie. [18] »Wiedząc iżeście nie zbotwiałemi (rzeczami) śrebrem abo złotem wykupieni zpróżnego waszego obcowania, ojcowskiego podania. [19] »Ale drogą krwią, jako baranka bez przygany i bez zmazy Christusa. [20] »Przejrzanego jednak przed założeni[e]m świata, lecz objawionego ostatnich czasów, dla was. [21] »Co przezeń wierzycie w Boga, który go wskrzesił zmartwych, i sławę dał jemu, żeby wiara wasza i nadzieja była w Boga. [22] »Dusze wasze oczyściwszy w posłuszeństwie prawdy (przez ducha) wbraterską miłość nie obłudną. Z czystego serca jeden drugiego miłujcie tęgo. [23] »Znowu urodzeni nie znasienia botwiałego, ale zniebotwiałego przez słowo żywego Boga i trwającego na wieki. [24] »Gdyż wszelkie ciało jako trawa, a wszelka sława człowiecza, jako kwiat trawny, zwiędła trawa, i kwiat wypadł. [25] »Lecz słowo pańskie trwa na wieki. A to słowo jest (ono) które opowiedziano u was. 
«  List Jakuba 5 1 List Piotra 1 1 List Piotra 2  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).