Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » List Jakuba » Rozdział 5
«  List Jakuba 4 List Jakuba 5 1 List Piotra 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »NUż teraz bogaci, płaczcie narzekając nad nędzami waszemi, które przyjdą (na) was. [2] »Bogactwo wasze zgniło, odzienia wasze molom potrawą zostały. [3] »Złoto wasze i śrebro pordzewiało, a rdza ich na świadectwo wam będzie, i zje ciała wasze jako ogień. [4] »Oto zapłata robotników, co pożęli niwy wasze, zatrzymana od was krzyczy a wołania żeńców do uszu pana sabaoth weszły. [5] »Ukochaliście się na ziemi i rozbujaliście się, wykarmiliście serca wasze jako wdzień rzezi. [6] »Skazaliście i zabiliście sprawiedliwego, nie przeciwił się wam. [7] »Przeto długo czekajcie bracia, aż do przyścia pańskiego. Oto oracz oczekawa drogiego owocu ziemie, długo czekając nań, aż weźmie deżdż ranny i późny. [8] »Długo czekajcie i wy, a zmacniajcie serca wasze że przyście pańskie przybliżyło się. [9] »Nie wzdychajcie (jeden) na drugiego bracia, abyście nie byli osądzeni. Oto sędzia przed drzwiami stoi. [10] »Na wzór złego cierpienia, i długo czekawania, bracia moi weźmicie proroki, którzy mówili imieniem pańskim. [11] »Oto za błogie mamy cierpiące. Cierpliwość Jiowowę słyszeliście, i koniec pański widzieliście, że wielce litościwy jest Pan i miłosierny. [12] »Przede wszem zaś bracia moi, nie klnicie się ani niebem, ani ziemią, ani iną jaką klątwą. Lecz niech będzie wasze tak, tak, a nie, nie, abyście pod sąd nie wpadli. [13] »Cierpili kto u was, niech się modli. Dobrzeli się ma, niech śpiewa. [14] »Choruje(li) kto u was, niech przyzowie starsze zboru, i niech się modlą nad nim, mażąc go oliwą w imię pańskie. [15] »A modlitwa wiary zachowa niemocnego, i wzwiedzie go pan. A jeśliby grzechy poczynił, będą mu odpuszczone. [16] »Wyznawajcie jeden drugim upadki, i módlcie się jeden za drugiego, abyście uzdrowieni byli. Wiele może sprawiedliwego proźba skuteczna. [17] »Heliasz człowiek był podobny nam nędzami, a modlitwą modlił się aby deżdż nie był, i nie był deżdż na ziemię trzy lata, i sześć miesięcy. [18] »I zasię modlił się, a niebo dało deżdż, i ziemia zrodziła owoc swój. [19] »Bracia moi, jeśliby kto między wami zbłądził od prawdy a nawróciłby go kto, [20] »Niech wie, iż ktoby nawrócił grzesznego zbłędu drogi jego, zachowa duszę (jego) od śmierci, i zakryje mnóstwo grzechów. 
«  List Jakuba 4 List Jakuba 5 1 List Piotra 1  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).