Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » 1 List Piotra » Rozdział 2
«  1 List Piotra 1 1 List Piotra 2 1 List Piotra 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »PRzeto odłożywszy wszelką złość i wszelką chytrość, i obłudności, i zazdrości, i wszytkie obmowiska. [2] »Jako teraz urodzone niemowiątka, mownego niezfałszowanego mleka pożądajcie, abyście wniem urośli do zbawienia. [3] »Gdyżeście skosztowali że dobrotliwy Pan. [4] »Do którego przychodząc kamienia żywego, od ludzi jednak zbrakowanego, lecz u Boga wybranego i drogiego. [5] »I sami się jako kamienie żywe budujcie, dom duchowny, offiarowanie święte, przynosić duchowne offiary, przyjemne Bogu przez Jesusa Christa. [6] »Dla czego też zamyka pismo: Oto kładę na Syonie kamień, zkraju węgielny, wyborny, drogi; a kto uwierzy weń, nie zawstydzi się. [7] »Wam przeto cześć co wierzycie, lecz nieposłusznym (jest) kamieniem którym zbrakowali budownicy, ten się przydał do głowy węgła. [8] »I kamień obrażenia, i skała otrącenia, (tym) co się obrażają słowem, nieposłuszni będąc (tego) na co postanowieni. [9] »Lecz wy ród wybrany, królewskie offiarowanie, naród święty, lud na pozyskanie, abyście cnoty opowiedali onego który was z ciemności wezwał do dziwnego swego światła. [10] »Którzyście niekiedy nie ludem (byli,) lecz teraz lud Boży. Którzy (niekiedy) nie umiłowani, lecz teraz umiłowani. [11] »Namilszy, proszę jako przychodniów, i obcych, powściągajcie się od cielesnych pożądliwości które walczą naprzeciw duszy. [12] »Mając obcowanie wasze dobre między narody; aby wtem co was obmawiają jako złoczyńce, zdobrych uczynków bacząc (je,) sławili Boga wdzień nawiedzenia. [13] »Przeto poddani bądźcie wszelkiemu człowieczemu stworzeniu dla Pana, choć królowi jako przedniejszemu. [14] »Choć starostam, jako przezeń posłanym, na pomstę jednak złoczyńców, lecz (na) chwałę dobrze czyniących. [15] »Gdyż tak[a] jest wola Boża, żebyście dobrze czyniąc powściągali nierozumnych ludzi nieumiejętność. [16] »Jako swobodni, a nie jako zasłonę mający złości, swobodę, ale jako niewolnicy Boży. [17] »Wszytkie czcicie, braterstwo miłujcie, Boga się bójcie, Króla czcicie. [18] »Czeladnicy niech będą poddani we wszej bojaźni gospodarzom, nie jedno dobrym, i cichym, ale i przykrym. [19] »Bo to łaska, jeśli dla sumnienia Bożego podejmuje kto frasunki, cierpiąc niewinnie. [20] »Bo jakowa chwała, jeśli grzeszący, policzki podejmujecie? ale jeśli dobrze czyniąc i cierpiąc podejmujecie, to łaska u Boga. [21] »Bo na to wyzwaniście, iż i Christus ucierpiał za nas, nam zostawując przykład, abyście naśladowali stop jego. [22] »Który grzechu nieuczynił, ani był nalezion fałsz w uściech jego. [23] »Który złajan nie odłaiwał, cierpiąc niegroził, lecz poruczał sądzącemu sprawiedliwie. [24] »Który grzechy nasze sam nosił na ciele swym na drzewo, abychmy grzechów zbywszy, sprawiedliwości żyli; którego bliznami zleczeni jesteście. [25] »Bo byliście jako owce błądzące, aleście się teraz nawrócili do pasterza, i dozorce dusz waszych. 
«  1 List Piotra 1 1 List Piotra 2 1 List Piotra 3  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).