Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » List do Hebrajczyków » Rozdział 7
«  List do Hebrajczyków 6 List do Hebrajczyków 7 List do Hebrajczyków 8  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(6:21) Bo ten Melchisedek Król Salimski, offiarnik Boga nawyższego, zaszedszy drogę Abrahamowi wracającemu się zporażki królów, błogosławił go. [2] »(6:22) Któremu i dziesięcinę ze wszego oddzielił Abraham. Naprzód jednak wykłada się król sprawiedliwości. A potym Król Salima, co jest, Król pokoju. [3] »(6:23) Bez ojca, bez matki, bez rodu, ani początku dni, ani żywota końca mając. Lecz przypodobany synowi Bożemu trwa offiarnikiem na wieki. [4] »(6:24) A przypatrzcie się jako (to) wielki tento, któremu i dziesięcinę dał Abraham patryarcha z korzyści. [5] »(6:25) Ano oni co z synów Lewiowych offiarnictwo przyjmują, roskazania mają dziesięciny brać od ludu wedle zakonu, to jest, od braciej swojej, choć też wyszli z biódr Abrahamowych. [6] »(6:26) Lecz ten co bez rodu, ich dziesięciny wziął u Abrahama, i onego który miał obietnice błogosławił. [7] »(6:27) A oprócz wszelkiego sporu mniejszy od więtszego błogosławion bywa. [8] »(6:28) A tu jednak śmiertelni ludzie dziesięciny biorą, lecz tam (on) o którem świadczono iż żywie. [9] »(6:29) A iż tak mam rzec, przez Abrahama i sam Lewi co dziesięciny bierze, dał dziesięcinę (onemu.) [10] »(6:30) Bo jeszcze wbiodrach ojcowych był gdy mu zaszedł drogę Melchisedek. [11] »(7:1) JEśli przeto doskonałość przez Lewitskie offiarnictwo była. Bo pod tem lud zakonem obdarzon, cóż jeszcze potrzeb było wedle porządku Melchisedeka drugiemu powstawać offiarnikowi, a nie wedle porządku Aaronowego nazwanemu być? [12] »(7:2) Bo przestawiwszy offiarnictwo, za potrzebą i zakonu przestawienie być musi. [13] »(7:3) Bo (ten) na kogo to mówiono, do inego pokolenia należy, z którego żaden nie stał u ołtarza. [14] »(7:4) Bo jawno iż z Judy wyniknął Pan nasz, na które pokolenie nic o offiarnictwie Moiżesz nie mówił. [15] »(7:5) A obficiej jeszcze jawno jest, iż na podobieństwo Melchisedeka powstał offiarnik drugi. [16] »(7:6) Który nie wedle zakonu cielesnego przykazania uczynion, ale wedle mocy żywota nierozruszliwego. [17] »(7:7) Bo świadczy: Ty jesteś offiarnik na wieki, wedle porządku Melchisedekowego. [18] »(7:8) Bo jednak odłożenie bywa uprzedzającego przykazania, prze jego mdłość i nie pożytek. [19] »(7:9) Bo niczego niewykonał zakon, lecz wprowadzenie lepszej nadzieje, przez którą przybliżamy się ku Bogu. [20] »(7:10a) A ile nie bez przysięgi [21] »(7:10b) (Bo) oni krom przysięgi są offiarniki poczynieni; lecz ten za przysięgą przez mówiącego k niemu: Przysiągł pan a nie rozkaje się. Ty offiarnik na wieki, (wedle porządku Melchisedeka.) [22] »(7:11) Wedle tego tem lepszego przymierza został rękojmią Jesus. [23] »(7:12a) A onych jednak wiele jest poczynionych offiarników przeto że im śmierć niedopuszcza trwać. [24] »(7:12b) Lecz ten przeto (iż) trwa na wieki, nie odmienne ma offiarnictwo. [25] »(7:13) Zkąd też zbawić dostatecznie może przychodzące przezeń ku Bogu, zawżdy żywąc na (to żeby się mógł) przyczyniać za nimi. [26] »(7:14) Bo taki nam zgodził się arcyoffiarnik, nabożny, nieszkodliwy, niezmazany, odłączony od grzeszników, i wyszej niż niebiosa uczyniony. [27] »(7:15) Który niepotrzebuje co dzień, jako oni arcyoffiarnicy, pierwej za swoje grzechy offiar przynosić, potym za ludskie. Bo to uczynił raz siebie przyniozszy. [28] »(7:16) Bo zakon postanawia arcyoffiarniki ludzie mające mdłość. Lecz rzecz przysięgi która po zakonie (uczyniona) syna (stanowi) na wieki poświęconego. 
«  List do Hebrajczyków 6 List do Hebrajczyków 7 List do Hebrajczyków 8  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).