Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » List do Hebrajczyków » Rozdział 8
«  List do Hebrajczyków 7 List do Hebrajczyków 8 List do Hebrajczyków 9  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »SUmma lepak tego (wszego) cośmy mówili: Mamy arcyoffiarnika, który siadł po prawicy stolice wielmożności w niebiesiech. [2] »Świętyni służyciel i namiotu onego prawdziwego, który rozbił Bóg, a nie człowiek. [3] »Bo wszelki arcyoffiarnik na to postanowion bywa (żeby) przynosił dary i offiary; a tak musi co mieć i ten, coby przyniósł. [4] »Bo jeśliby jednak był na ziemi, (tedy) by ani offiarnikiem był, (gdyż) są offiarnicy którzy przynoszą wedle zakonu dary. [5] »Którzy (w) fizerunku i (w)cieniu służą (onych) niebieskich (namiotów) jako od Boga powiedziano Moiżeszowi, gdy już miał dokonać namiotu. Bo mówi: patrz, abyś uczynił wszytko wedle wzoru pokazanego tobie na górze. [6] »Lecz teraz (tem) znamienitszych dostał służeb, czem lepszego przymierza pośrzednikiem, który na lepszych obietnicach jest uchwalony. [7] »Bo jeśliby on pierwszy był bez przygany, nieszukanoby wtórego miejsca. [8] »Bo przyganiając im mówi: Oto dni przyjdą, mówi Pan, i wykonam na dom Izraelów, i na dom Judy przymierze nowe. [9] »Nie wedle przymierza które uczyniłem ojcom ich wdzień którego wziąłem je za rękę, wywieść je z ziemie Eiptskiej, gdyż oni nieprzetrwali wprzymierzu mojem, i ja zaniedbałem ich, mówi Pan. [10] »Lecz to jest przymierze, którym się przymierzam domowi Izraelowemu po dnioch onych, mówi Pan: Podam zakony moje do myśli ich, a na serce ich wpiszę je: I będę im Bogiem, a ci będą mi ludem. [11] »A nie będzie uczyć żaden bliźniego swego, i żaden brata swego mówiąc: Znaj Pana, gdyż wszytcy poznają mię, od małego z nich aż do wielkiego z nich. [12] »Że miłościw będę nieprawościam ich, i grzechom ich, a bez zakonności ich nie wspomnię więcej. [13] »Gdzie mówi nowe (przymierze) zwiotszyło pierwsze, to co wiotcho i staro, blisko zniknienia (jest.) 
«  List do Hebrajczyków 7 List do Hebrajczyków 8 List do Hebrajczyków 9  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).