Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » List do Hebrajczyków » Rozdział 6
«  List do Hebrajczyków 5 List do Hebrajczyków 6 List do Hebrajczyków 7  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »DLa czego zaniechawszy początku Christusowego słowa, ku doskonałości się bierzmy; nie zasię fundament zakładając kajania od martwych spraw, i wiary na Boga. [2] »Pogrążania nauki, i wkładania rąk, powstania też martwych, i sądu wiecznego. [3] »A to uczynim jeśli tylko Bóg pozwoli. [4] »Bo niepodobieństwo raz oświeconym, (którzy) też skosztowali daru niebieskiego, i uczęstniki zostali ducha świętego. [5] »I skosztowali dobrego słowa Bożego, i sił przyszłego wieku. [6] »A upadli, zasię odnowić się do kajania; (którzy) sobie znowu krzyżują syna Bożego i sromocą (go.) [7] »Bo ziemia pijąca deszdż, który na nię często przychodzi, i rodząca ziele zgodne onym, przez które bywa sprawowana, odbiera błogosławieństwo od Boga. [8] »Lecz która rodzi ciernie i oset, zbrakowana (jest) i przeklęciu bliska; której koniec na spalenie. [9] »Lecz (my) tuszymy o was namilszy co lepszego, i zbawienia pochopniejszego, choć tak mówimy. [10] »Bo nie (jest) nieprawy Bóg (żeby miał) przepamiętać uczynku waszego, i prace miłości, którąście pokazali przeciwko imieniu jego, gdyście służyli świętym i służycie. [11] »A żądamy każdego zwas, (żebyście chcieli) tęż pilność pokazać ku upewnieniu nadzieje aż do końca. [12] »Abyście leniwemi nie byli, lecz naśladowniki (onych) co przez wiarę i długiem oczekawaniem odziedziczają obietnice. [13] »Bo Abrahamowi obiecując Bóg, ponieważ niemiał przez kogo więtszego przysiąc, przysiągł przez się, [14] »Mówiąc: zaiste błogosławiąc ubłogosławię cię, a mnożąc rozmnożę cię. [15] »I tak długo zdawszy otrzymał obietnicę. [16] »Bo ludzie jednak przez więtszego przysięgają; i każdego im sporu koniec na potwierdzenie przysięga. [17] »Wczem obficiej chcąc Bóg pokazać dziedzicom obietnice nie odmienność rady swej, założył (to) przysięgą. [18] »Aby przez dwie sprawie nie odmienne, wktórych nie możno skłamać Bogu, mielibychmy krzepką pociechę, którzyśmy uciekli się wprzód założonej nadzieje. [19] »Którą mamy jako kotwicę dusze, i pewną, i twardą, i wchodzącą do wnętrzniejszego (miejsca) zasłony. [20] »Gdzie wprzód bieżąc, przed nami wszedł Jesus wedle porządku Melchisedeka, arcyoffiarnikiem zostawszy na wieki. 
«  List do Hebrajczyków 5 List do Hebrajczyków 6 List do Hebrajczyków 7  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).